• Ebbepark ska vara en framtidsarena där nya och innovativa idéer får möjlighet att blomstra. Foto: Sankt Kors
  • Doktoranden Johan Carlander fick besök av sina kollegor från Reesbe forskarskola. Konferensen gav honom tillfälle att berätta om hans projekt, och visionerna med Linköpingsstadsdelen Ebbepark. Foto: Dennis Petersson
  • Jan-Åke Jonsson, fastighetsutvecklingschef på Sankt Kors, och Monika Schildknecht, från Schneider Electric, ser med spänning fram mot fortsättningen av Ebbepark-projektet. Foto: Dennis Petersson

Ebbepark – ett föredöme för stadsutvecklingen

En stadsdel i symbios, en hållbar och klimatsmart framtidsarena där nya och innovativa idéer får chans att blomstra, det är fastighetsbolaget Sankt Kors vision för Ebbepark. För en tid sedan fick de chans att visa upp projektet när ett 50-tal forskare samlades i Linköping. – Vi vill vara ett föredöme, säger Jan-Åke Jonsson.

Tillsammans med Monika Schildknecht från samarbetspartnern Schneider Electric blickar han ut över konferenslokalen. Som fastighetsutvecklingschef på Sankt Kors förstår han vikten i att arbeta nära vetenskapen, något som ligger till grund för sammankomsten. För ett år sedan tog bolaget till sig doktoranden Johan Carlander, och sedan dess har arbetet med att fullfölja visionerna för Ebbepark varit i full gång. Nu, under forskarskolan Reesbes vårkonferens, får de chans att visa upp resultatet och berätta mer om projektet.

Vetenskapen

– Det är viktigt för oss att jobba med tillväxten här i Linköping. Vi är mer som ett näringslivspolitiskt verktyg istället för ett renodlat fastighetsbolag. Därför vill vi att våra företag, kluster och parker ska kunna närma sig vetenskapen på ett sätt man annars inte gör, och det var därför vi drog igång det här projektet kring Ebbepark för ett år sedan, förklarar Jonsson.

– Vi tycker att samarbetet med Sankt Kors är väldigt intressant. Schneider Electric är ju en ledande aktör inom energi och automation och inom fastighetsbranschen ser vi ofta att det är ganska konservativt, man bygger gärna med det som har funnits ett tag och nöjer sig med det som fungerade för tio år sedan. Den ambition Sankt Kors har satt för Ebbepark är unik i Sverige, att man medvetet har sagt att här bygger vi en stadsdel där vi vill testa nya lösningar, fyller Schildknecht i.

Riktlinjer

Det var i förra veckan som forskarskolan Reesbe, med bas i Gävle, intog Linköping. Doktoranden Johan Carlander fick besök av sina kollegor och Sankt Kors agerade värd. Med drygt fyra år kvar på sitt doktorandarbete ser han en spännande tid framför sig, men även utmaningar, och därför är varje konferenstillfälle viktigt för att utbyta erfarenheter, idéer och tankar.

– Mitt projekt går ut på att ta fram riktlinjer som kommunala beslutsfattare ska kunna förhålla sig till när man vill utveckla nya stadsdelar. Dessa riktlinjer ska vara till hjälp för att göra den nya, eller renoverade, stadsdelen så energisnål och miljövänlig som möjligt, och mitt fokus ligger på kontorsbyggnader, hur man på ett smartare sätt ska använda dem, berättar Carlander.

Hur ser då Ebbepark ut när doktorandarbetet är slutfört?

Då har vi åtminstone ett par kontorsbyggnader klara, och så har man antagligen börjat bygga en hel del bostäder. Stadsdelen är ett innovativt område där du kan testa nya idéer och tekniker, och så är det ju givetvis energisnålt, miljövänligt och klimatsmart.

Tillväxtökning

Att kunna sprida kunskap till andra svenska städer värdera Jan-Åke Jonsson högt, projektet genomförs i första hand med samhället och stadsutvecklingen i fokus.

– Någonstans ska det här komma tillbaka till näringslivet. Det här är produkter vi utvecklar för att andra företag ska kunna haka på det här, vilket ökar tillväxttakten.