Digital rådgivning

Metafore är ett digitalt verktyg för bolag och rådgivare inom finansiella sektorn och försäkringsförmedling. Systemet förenklar för såväl bolag som rådgivare och sedan lanseringen av tjänsten har företaget vuxit. Nu satsar man ytterligare genom att ta in externt kapital.

– Regelverket för bolag och rådgivare inom finansiell rådgivning och försäkringsförmedling är omfattande och krångligt. Metafore är ett system och digitalt verktyg som förenklar för både bolag och rådgivare och skapar förutsättningar för bättre rådgivning, säger Fredrik Meyer, VD och grundare av Metafore, i ett pressmeddelande och fortsätter med att säga att sedan lanseringen av tjänsten har den fått positiv respons och företaget har vuxit. Nu går man i nästa fas och tar in externt kapital.

– Vi behöver kapitalisera upp bolaget för att förstärka styrelsen och ägargruppen, säger Fredrik. Vi behöver också finansiering för att fortsätta utveckla tjänsten och hitta fler kunder. Metafore har hittat sina investeringar från investerarnätverket East Sweden Tillväxtkapital.

– Dessa investeringar gör det möjligt för Metafore att bygga upp en stabil och hållbar organisation samtidigt som man snabbt kan ta sig ut på marknaden, säger Lena Lyckenvik från East Sweden Tillväxtkapital och som hjälpt till med matchningen att hitta investerare till bolaget. Framtiden för Metafore ser ljus ut och Fredrik tror på att kunna växa med tjänsten både på nationell och internationell marknad.

– Målet för framtiden på kort sikt är att nå break even, och därefter bygga vidare för ett lönsamt och uthålligt bolag och etablera sig på den internationella marknaden.