• S:t Laurentii kyrka i Söderköping är uppkallad efter påven Sixtus II:s ärkediakon Laurentius. Under förföljelserna av de kristna led han martyrdöden år 258 e Kr. i Rom, genom att halstras till döds över glödande kol. Därför avbildas han i allmänhet med ett halster. Så är också fallet med den bild av honom, som finns på den norra ytterväggen till kyrkans sakristia. Foto: Tommy Pettersson
  • S:t Laurentii kyrka brann 1494. Efter den katastrofen ombyggdes kyrkan radikalt. Återinvigningen förrättades av biskop Henrik Tidemansson år 1497. Foto: Tommy Pettersson
  • Barbro Mellqvist är programansvarig för Gästabudet. Foto: Patrik Ekström

Det medeltida Söderköping

Den 29 till 31 augusti ställer man till med Gästabud i Söderköping och har så gjort i nio år nu. Under dessa dagar förväntas 20 000 personer komma till Söderköping och deltaga eller vara åskådare till festligheterna.

Det medeltida Söderköping är i hög grad levande och då särskilt under sista helgen i augusti då stadens gator sjuder av aktiviteter och upptåg med medeltida förtecken. Barbro Mellqvist som är näringslivsutvecklare i kommunen arbetade tidigare med Söderköpingsgästabud och sitter i styrelsen man har också ett ansvar för programmet berättar hon när vi ses för att prata om Söderköpings näringsliv men det visar sig att Barbro vet det mesta om Söderköpings Gästbud och vad som ska hända där.

Största gästbudet

– Det här är den största medeltidshändelsen om man undantar medeltidsveckan i Visby. Under de dagarna Gästbudet äger rum så kommer det i runda tal drygt 20 000 besökare, berättar Barbro Mellqvist och fortsätter med att säga att det finns otroligt mycket att ta del av, både för ögat, örat och magen. Självklart finns det olika ställen att äta mat som går i medeltida stil, det finns bågskyttar, magiker och inte minst så blir det ett tornerspel. Knappt någon annan stad kan vara bättre som kuliss till en ett medeltida gästabud än just Söderköping med sin gamla anrika historia. Vid den medeltida Sankt Laurenti kyrka hittades en nästan två och en halv meter hög runsten som tros ha rests redan år 1025.

Tidigt kristen

Det finns ytterligare en sten som även den bär tecken av att de som rest den varit kristna vilket tyder på att trakterna kring Söderköping varit kristna sedan 1000-talet. Under 1100-talet och 1200-talet växte Söderköping rejält och blev därmed en betydelsefull handelsplats. Under decennierna kring sekelskiftet 1300 var staden också ett maktcentrum fullt jämbördigt med Stockholm. Här byggdes kyrkor och kloster, här kröntes kungar och drottningar och hit kom stormän från hela landet inför viktiga möten. 1436 slöts i Söderköping fred mellan Erik av Pommern och Engelbrekt. 1517 ockuperades Söderköping av danska trupper under Kristian II som krävde en rejäl summa för att inte ta staden. Dock tjänade staden på Kristians framfart, för när Stockholm på grund av den dansk-svenska striden inte fungerade som stapelstad, fick Söderköping tillfälligt överta rollen. Efter att Söderköping härjats av Rantzaus trupper 1567, återfick aldrig staden sin betydelse.

Korp är projektledare

Men allt det där är historia nu och det är väl kanske delar av det som hände då som man vill ge en schimär av då man drar igång med det medeltida gästabudet. Korp Wallman är projektledare för Söderköpings Gästbud och full av entusiasm.

– Jag var med och drog igång det här för nio år sedan och nästa år är det tio årsjubileum. De senaste åren har jag varit projektledare vilket självklart är jätteroligt. Det handlar i mångt och mycket att skapa en illusion om hur det kunde se ut under medeltiden. Självklart kan vi inte förbjuda dem som kommer hit att inte använda, till exempel, mobiltelefon eller kamera, men för det som är med så är det förbjudet och man kan inte heller servera dricka i en PET-flaska utan allt ska vara helt genuint, menar Korp Wallman som själv tycker att det ska roligt se alla glada människor ute i vimlet. Medeltiden inföll mellan 500 –talet och 1500-talet.