• Ombudsman Joel Zenkert är tillbaka där han gjorde praktik på Ljunkan. Foto: Tommy Pettersson
  • Tommy Johansson i samspråk med Saabs Jan Germundsson. Foto: Tommy Pettersson

Det goda och utvecklande arbetet

Nu har även Linköping fått ett Teknikcollege på riktigt med certifiering och allting annat som behövs för att kvala in i IF Metalls och Teknikföretagens kriterier.

Flera gymnasieprogram och vuxenutbildningar har genomgått den certifiering som krävs för att få kalla sig Teknikcollege. Det är Linköpings kommun som i nära samarbete med näringslivet och facket driver Teknikcollege.

Tio kriterier

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform när det gäller kompetensförsörjning för svensk industri. Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kvalitetskriterier som teknik- och industriföretag har tagit fram.

– Att matcha ungdomars utbildning mot näringslivets behov är en högt prioriterad fråga. Vi har en situation där industrin söker kvalificerad arbetskraft, samtidigt som en del ungdomar har svårt att hitta jobb. För såväl ungdomarnas som företagens framtid är det viktigt att skapa attraktiva utbildningar, säger Tommy Johansson, bildningschef i Linköpings kommun.

Teknikcollege Östergötland är ett samarbete mellan kommunerna Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Åtvidaberg, Kinda, Katrineholm samt Finspång. Tidigare Regionförbundet Östsam, har tillsammans med företagen i regionen spelat en viktig roll för att etablera Teknikcollege i Östergötland. Idag samordnas skolorna i Östergötland av regionala rekryteringsföretaget Industrikompetens.

Teknikcollege i Linköping har även beslutat att ansöka om certifiering av Flygtekniska programmet samt Flygtekniker (Yh) eftersom kompetensen efterfrågas av teknikföretagen.

If Metall initiativ

Syftet med Teknikcollege i Linköping är att kunna erbjuda ungdomar och vuxna attraktiva och tekniskt inriktade utbildningar som motsvarar det behov av kompetens som industri och andra teknikföretag i hela regionen efterfrågar.

– Idén är att vi ska få utbildningen så nära ett arbete som möjligt och det behövs att skolvärlden anpassar sig till arbetslivet för detta, säger IF Metalls ombudsman Joel Zenkert.

Utbildningarna ska hålla en hög kvalitet och kontinuerligt arbeta för att möta näringslivets kompetensbehov. Utbildningarna ges inom ramarna för gymnasieprogram och vuxenutbildningar, men har även kopplingar till såväl grundskola, som Linköpings universitet.

Följande utbildningsprogram är certifierade: Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Industriteknisk vuxenutbildning och på dessa program finns cirka 450 platser.