• Foto: Tommy Pettersson

Det är företagare som driver Sverige

Enligt en undersökning av Företagarna, som publicerades i våras så framgår det att småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner.

Som grupp bidrar de mer till välfärden än de grupper som är anställda i stora företag, i offentlig sektor eller i övriga sektorer på arbetsmarknaden. I den sammanställs skatteintäkterna sektor för sektor i landets samtliga 290 kommuner. Utan dessa företag skulle Sverige inte ha det välstånd vi som medborgare är vana vid. Samtidigt visar forskning på att två av tre företagare plockar ut en så låg lön att de inte når upp till full statlig pension. Det är ingen liten grupp utan 97 procent av alla Sveriges 1,2 miljoner företag räknas som småföretag, det vill säga har under tio stycken anställda, varav den stora merparten av dessa dessutom är enmansföretag.

Märkligt

Är inte det märkligt att de som bidrar mest till välfärden samtidigt är de som grupp oftast tjänar minst? Självklart finns det en frihet i att driva eget och leva ut sin dröm, men när skillnaden blir allt för stor mellan att vara egen företagare med risktagande och att ha en trygg anställning så väljer fler det senare. Om vi vill ha en välfungerande välfärd även i framtiden, så måste vi skapa villkor som stimulera fler att satsa på företagande.

Skatter som försämrar konkurrenskraften och tar bort incitamenten till att driva företag måste därför tas bort. Trygghetssystemen måste vara anpassade för små företag. Företagare betalar in till socialförsäkringssystemet efter samma principer som anställda och ska därför ha samma rättigheter.

Anpassa systemet

Vi måste också bättre anpassa vårt regelsystem för små företag, med mindre administration och större flexibilitet i systemet vad gäller anställningsformer och sjuklöneansvar. Kostnaden för att anställa måste sänkas. Det kan exempelvis göras genom sänkta arbetsgivaravgifter eller skapa en differentierad lönestruktur utifrån kompetens.

Debatten handlar idag tyvärr allt för ofta om hur välfärden skall fördelas och allt för lite om hur den finansieras. Företagaren målas dessutom, i allt för hög grad, ut som en belastning för den svenska  välfärd. Särskilt från partier på vänsterkanten. Inget kan vara mer fel. Jag vill därför med denna text nyansera bilden av företagaren något och peka på hur vi skapar ett bättre företagsklimat i Sverige.

Regeringens skattehöjningar på inkomster och företagande är ett hot mot välfärden. Sverige behöver fler entreprenörer som vågar satsa tid och pengar på nya idéer. Då duger det inte att höja skatterna och försvåra företagandet. Liberalerna vill att det ska vara givande och enkelt att driva företag. För oss liberaler är företagande både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en viktig förutsättning för tillväxt och ekonomisk utveckling.

Inte en outtömlig Grottekvarn som ska beskattas för beskattningens egen skull.

 

Liberala hälsningar
Lars Karlsson,
Ordförande Liberalerna Östergötland