Den ojämlika dödligheten

Trots att hjärtdödligheten generellt sjunkit sedan 1980-talet visar ny forskning från Linköpings universitet att skillnader mellan stadsdelar i Linköping och Norrköping blivit relativt sett större under 2 000-talet än vad de var åren runt 1980, vilket kan kopplas till socioekonomiska faktorer.

Det visar Björn Grips avhandling "Den ojämlika dödligheten - hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer" som studerat skillnaderna i hjärt-kärldödlighet i Norrköping och Linköping. Särskild vikt har lagts vid att studera hur dessa skillnader förändrades över tid på vägen mot ett postindustriellt samhälle, från omkring 1950 till 2010, och hur samtidshistorien och dess effekter på städerna kan vara en delförklaring till förändringarna.

Mer utbredd segregering i Linköping

Studien visade också att segregeringen mellan de undersökta stadsdelarna i Linköping, tjänstemannastaden, har gått längre än i de undersökta stadsdelarna i arbetarstaden Norrköping. Befolkningssammansättningen i stadsdelarna har förändrats betydligt. Vissa stadsdelar har gentrifierats med en förhållandevis snabb minskning av dödligheten som följd, medan andra etnifierats och proletariserats och då har dödligheten minskat långsammare relativt de övriga stadsdelarna. Ökad segregering har således medfört större skillnader mellan stadsdelarna när det gäller hjärtdödlighet.