• Dela din skruvdragare för miljöns skull. Foto: Jerry Prütz

Dela din skruvdragare

57 procent av invånarna i Östergötlands län är positivt inställda till delningsekonomi. Det visar en undersökning bland 200 personer i länet som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Batteriåtervinningen. Därmed ligger Östergötlands län under riksgenomsnittet på 61 procent. Bara 10 procent tycker att delningsekonomi är mycket eller ganska dåligt.

Undersökningen visar att 8 procent av invånarna i Östergötlands län använder delningsekonomi mycket eller ganska ofta. En betydligt större andel, 65 procent, kan tänka sig att dela el- och batteridrivna produkter som inte används dagligen med andra utanför hushållet, till exempel släkt, vänner och arbetskamrater. Att låna ut sitt elverktyg kan alltså vara en aktiv handling för en bättre miljö i framtiden. Elavfall, i form av uttjänta verktyg och hushållsmaskiner är däremot ett växande problem.

Växande problem

– Elavfall är den avfallssort som växer snabbast i världen och för att spara på jordens resurser är delning ett av de enklaste och effektivaste sätten. Många av de batteridrivna elprylar som finns i hushållen, till exempel skruvdragare och glassmaskiner, används ganska sällan. Genom att dela sådana produkter blir det både billigare for konsumenten och bättre för miljön, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen, i ett pressmeddelande.

Glädjande

– Det är väldigt glädjande att så många är positiva till delning och är beredda att gå samman och dela på saker. Om vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik i framtiden krävs att vi blir bättre på att använda oss av produkter som redan finns. Det kan ske genom delning men också genom återanvändning och återvinning, säger Micaela Westerberg.

Informera

Batteriåtervinningen arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Ansvarig för Batteriåtervinningen är Batteriinformationsföreningen, ett samlingsorgan för alla med producentansvar för batterier.