• Danske Bank har fortfarande ett starkt fäste i regionen. Foto: Tommy Pettersson

Danske Bank tappar marknad

Den stora bankkoncernen Danske Bank tappar kunder på privatmarknadsidan. Banken, som är Danmarks största bank- och finanskoncern, har sedan 1997 haft ett starkt fäste i Östergötland efter sitt köp av Östergötlands Enskilda Bank.

Den svenska verksamheten , vilken drivs som en filial till det danska moderbolaget med huvudkontor i Köpenhamn, har i dag ett flertal lokala bankkontor runt om i Sverige. Banken har haft stora framgångar sedan etableringen här och räknas i dag som den femte största bankverksamheten i vårt land. Banken lyder dock inte under de svenska bankreglerna utan följer danska lag vad gäller till exempel insättningsgarantin. I Dansk Banks senaste delårsrapport, som kom den sista oktober, redovisar banken ett svagt resultat för tredje kvartalet, vilket kommer att innebära personalneddragningar. Vinsten före skatt blev 2,6 miljarder danska kronor för tredje kvartalet, vilket skall jämföras med 3,4 miljarder samma period förra året. Hur resultatet kommer att påverka den svenska filialverksamheten är ännu oklart, men banken aviserar i sin delårsrapport också en lägre nettovinst för året än den prognos banken tidigare lämnat, vilket har överraskat finansanalytikerna.

Tappar kunder

Danske Bank har haft ett tufft år med ett stort tapp av kunder. Hitintills har man tappat 40 000 av sina kunder, vilket innebär 600 kunder per dag lämnar banken, enligt danska Berlingske Business nätupplaga. Bankens nye VD Thomas F. Borgen, som tillträde efter att Eivin Kolding fick sparken i september, är oroad över den kraftiga minskningen av kunder och menar att banken nu snabbt måste komma med lösningar och tjänster som lockar nya kunder samtidigt som det gäller att få nuvarande kunder att stanna kvar i banken. Trenden måste stoppas och vi måste arbeta mer effektivt, menar Thomas F. Borgen, som också aviserar personalneddragningar och minskade marknadsföringskostnader. Hur detta kommer att påverka den svenska filialverksamheten har inte gått att få besked om.