• Curt Nicolin har stor del i hur Finspång och svenskt näringsliv utvecklats till var det är idag. Foto: CNG

Curt Nicolin började i Finspång

Stridbar SAF-ordförande men också teknisk doktor och företagsledare, så skulle man kunna sammanfatta Curt Nicolins eftermäle och gärning.

Han har fått en skola uppkallad efter sig, vilket han säkert var stolt över. Han var även där på skolan flera gånger men mycket hände i hans liv innan skolan togs i bruk 1996. Curt Nicolin föddes i Stockholm 1921 och dog sedan 2006 85 år gammal. Curt Nicolin utbildades vid KTH och kom till Wallenberggruppen och STAL, Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström, i Finspång redan 1945. Hans arbete bestod där av att vara ansvarig för jetmotorerna Skovern, Dovern och Glan som samtliga fått sina namn från närbelägna sjöar.

Dubbla medaljer

För sina insatser och arbetet med jetmotorerna fick han både Ingenjörsvetenskapsakademins guldmedalj och Flygtekniska Föreningens Thulinmedalj i silver. Mellan 1954 och 1955 arbetade han som flygingenjör av första graden. Sedermera blev han divisionschef och var under 1955 till 1959 vd för STAL när Marcus Wallenberg var styrelseordförande. Från 1959 till 1961 var han vd för Turbin AB de Lavals Ljungström som var en sammanslagning av just STAL och AB de Lavals Ångturbin.

Världsledande

Curt Nicolin kom till ASEA 1961 och var vd fram till 1976 och efter detta så var han styrelseordförande för företaget. Under denna tid byggde ASEA upp en världsledande kompetens inom kärnkraftstekniken. ASEA byggde nio av Sveriges tolv reaktorer. Stal-Laval tillverkade 16 av 18 ångturbinsträngar för kärnkraftverken. Under åren 1961-62 var han utlånad som verkställande direktör för flygbolaget SAS med huvuduppgift att sanera företagets ekonomi. 1987 deltog han i arbetet med fusioneringen mellan ASEA och schweiziska Brown Boveri, ett arbete som leddes av ASEA:s dåvarande VD Percy Barnevik och som i samband med detta genomförde ett namnbyte på företaget till ABB. Ordförandeskapet i ABB delades mellan Curt Nicolin och BBC:s Fritz Leutwiler.

Färgstark

Det Curt Nicolin dock kanske är mest känd som är för att vara en färgstark och debattglad ordförande för Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, där han gärna gav sig in i samhällsdebatten. Under dessa år började även SAF att satsa mera på opinionsbildning. 1999 fick Curt Nicolin pris för sitt miljöengagemang. Han hade tagit initiativ till ”Baltic Sea 2008” ett projekt som avsåg att till 2008 minska utsläppen i Östersjön till samma nivå som 1940.

50 000 i prispengar

 För det fick han 40 000 finska mark av Östersjöfonden som kallade Curt Nicolin för eldsjäl. Det var första gången fondens pris delades ut till någon som representerade näringslivet. Ett pris på 50 000 kronor delas årligen ut till hans minne och har så gjort sedan 2006. Priset går till en, eller flera personer, som gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda.