• Anna Axelsson är projektledare på CSR East Sweden. Nätverket arbetar med att sprida kunskap om CSR som handlar om företagens långsiktiga ansvar vad gäller det ekonomiska, sociala och miljömässiga. Foto: Leif Larsson

CSR allt viktigare för företag

CSR East Sweden sprider kunskap om konceptet Begreppet CSR som står för företagens samhällsansvar sprider sig allt mer.

– Det är ett jättestort intresse för frågorna och min känsla är att intresset ökar hos många företag, konstaterar Anna Axelsson, projektledare hos nätverket CSR East Sweden och verksamhetsansvarig för affärsnätverk på Östsvenska Handelskammaren.

Frivillighet

CSR står för corporate social responsibility, eller på svenska: företagens samhällsansvar ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Även hållbarhet inkluderas för att i än högre grad förklara konceptet.

CSR bygger på frivillighet hos företagen.

– Det handlar om att jobba långsiktigt. Alla företag kan göra något och arbeta utifrån de egna förutsättningarna. Exempelvis bara köpa ekologiskt frukt, ta in anställda som har det svårt på arbetsmarknaden, göra något för miljön. Man gör inte engångsinsatser utan arbetar hållbart i vardagen, klargör Anna Axelsson.

Konkurrensfördel

Allt viktigare CSR blir allt mer nödvändigt för företag. Det kan ge konkurrensfördelar och locka kunder. Även i vissa upphandlingar är det ett plus. Dessutom kan CSR vara ett bra sätt att attrahera arbetskraft.

– I dag är det många, inte minst unga, som vill att företagets värderingar stämmer överens med deras egna, påpekar Anna Axelsson. Att företag arbetar enligt CSR-idén är också nyttigt för både samhälle och vår planet.

– Absolut. De företag som arbetar med miljömässiga hänsyn gör mindre avtryck på jorden. Som konsumenter kan vi också ställa krav på företag så att de hittar vägar att värna miljö och det medmänskliga. Hela samhället gynnas av det, fastslår Anna Axelsson.

Hållbart

Den ekonomiska aspekten i CSR är lika viktig som de andra delarna. För vilka hållbara saker företag än gör för miljö och människor så måste de givetvis ha råd med det så att man slipper att dra in på folk och undviker att gå omkull.

– Det är ingen mening att vidta åtgärder som man inte klarar ekonomiskt på lång sikt. Det vinner ingen på. Många arrangemang Nätverket CSR East Sweden har funnits sedan 2013 och bakom ligger näringslivet och enskilda eldsjälar inom det. Östsam finansierade en enkätundersökning 2013 där företag och organisationer fick svara på hur de arbetade med CSR-frågor och om det skulle vara nyttigt med ett nätverk. CSR East Sweden grundades och det hela baseras på ideellt arbete av en styrgrupp och några arbetsgrupper. Målet är att sprida kunskap om CSR och hållbarhet och det görs ständigt och på flera sätt. Bland annat via träffar och seminarier där intresserade företag välkomnas. Här ges information och goda exempel presenteras.

– Vi vänder oss till dem som vill lära sig, utbyta tankar, inspireras och utvecklas i frågor som handlar om CSR och hållbarhet. Vi ordnar event i egen regi och samarbetar också med flera andra. Vi har begränsat med ekonomiska resurser och försöker jobba så effektivt som möjligt. Våra samarbetspartners gör det möjligt att vi än så länge inte behövt ta ut medlemsavgifter eller avgifter vid våra event, förklarar Anna Axelsson. Nästa år ska CSR East Sweden utvärdera sin verksamhet och besluta om hur man ska formas i framtiden.

– Om vi blir större så kanske vi måste ha en anställd. Det kan vara svårt annars att hålla ihop ideella krafter. Men än vet vi inte hur det blir, avrundar Anna Axelsson.

Filososfi för CSR:

Hela filosofin bakom CSR och hållbarhet är att skapa ett samhälle som både drivs av ekonomisk tillväxt samtidigt som hänsyn tas till miljö samt människors hälsa och välfärd. Ett långsiktigt, hållbart samhälle behöver företag, individer och organisationer som befinner sig i balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomi, miljö och socialt ansvar. Om nätverket CSR East Sweden:

Syfte:

Nätverket ska vara en plattform för näringslivet i samverkan med offentlig och idéburen sektor, samt akademi gällande CSR och hållbarhetsfrågor. Vision För en långsiktigt hållbar, medveten och ansvarstagande tillväxt och samhällsutveckling i Östergötland. Målgrupp Alla företag och organisationer som verkar i Östergötland och är intresserade av att arbeta med CSR och hållbarhetsfrågor. Mål Bidra till inspiration, kunskap, samverkan och aktiviteter som leder till ett mer hållbart samhälle, konkurrenskraftigare företag och en mer attraktiv region att leva i. Initiativtagare Envima, Stångåstaden, Länsförsäkringar Östgöta, Individual Focus, Stadium, Fiskeby Board, Juste á Fair, Skandia Bank & Försäkring.