Consid tecknar avtal

IT-företaget Consid med kontor i både Linköping och Norrköping,  tecknar nu ramavtal med Luftfartsverket och Sjöfartsverket avseende verksamhetsutveckling och strategi.

Avtalen innefattar uppdrag med såväl enskilda konsultinsatser som helhetsåtaganden. Avsikten med ramavtalen är bland annat att erhålla ett effektivt förfarande när myndigheterna är i behov av konsulttjänster.Inom ramarna för avtalen ska Consid leverera inom området verksamhetsutveckling och strategi med nedanstående delområden, verksamhetsanalytiker, kravanalytiker, metodstöd, projektledare.

– Det är mycket glädjande att vi får detta förtroende hos Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Vi ser fram emot ett positivt och långsiktigt samarbete, säger Peter Hellgren, vd för Consid, i ett pressmeddelande. Consid har tilldelats ramavtalen med grund i sin höga kompetens inom efterfrågade områden samt det samlade strukturkapital som företaget har vilket utgör ett stort mervärde för Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Avtalen löper över två år med möjlighet till två års förlängning.