• Åsa Ekman är affärsrådgivare hos Almi och projektledare för ett ny satsning på landsbygdsföretag. Målet är att skapa bättre lönsamhet hos deltagande företagen och ökad möjlighet att anställa. Foto: Leif Larsson

Coacher stärker landsbygdsföretag

En ny satsning på företag på landsbygden har precis startat. Målet är i första hand att stötta företagarnas möjlighet att leva på sitt landsbygdsföretag. Men också ge stöd för förbättrad lönsamhet och ökad möjlighet att anställa fler.

– Företagen ombeds sätta mål om var de kan tänkas befinna sig i utvecklingen om tre till fem år och fundera på hur man kan möta utmaningarna för att nå målen, förklarar Åsa Ekman, affärsrådgivare på Almi Företagspartner i Östergötland och projektledare för projektet Landsbygden vässar sitt erbjudande.

Små och medelstora

Almi har i många år haft olika satsningar på landsbygdsföretag. I den senaste är det små och medelstora företag som får vägledning av en affärsrådgivare, coach om ni så vill.

– I första hand ska det vara företag inom besöksnäringen eller de gröna näringarna men det är öppet för alla företag att få hjälp och stöttning, påpekar Åsa Ekman. Landsbygd i det här sammanhanget är orter och områden med 5 000 personer eller färre. Företagen får högst ha 250 anställda men främst är det mindre företag som det riktar sig till. Satsningen börjar i höst och sträcker sig till 2018.

Åsa Ekman beräknar att ungefär tio företag per år får tillgång till erbjudandet. Företagen träffar en affärsrådgivare tio-tolv gånger på ett år för individuell coachning. Under första träffen sätts en framtidsplan och man diskuterar vägen framåt för företaget.

– Vi har en metod för långsiktigt lärande, en förändringsprocess tar tid och måste få ta tid för att utvecklingen ska bli bra. Ofta är företagaren upptagen med här och nu och får därför öva i att tänka långsiktigt. Vi pratar om hur de ska nå sina mål och i vilka steg. Vad ska prioriteras och är det något som måste göras nu för att andra saker ska kunna ske senare, redogör Åsa Ekman. Deltagande företag betalar 5 000 kronor och förutom coachning på hemmaplan ingår också ett antal seminarier med olika teman. Där träffar man andra företagare och aktörer i projektet. Ett seminarium som nyligen arrangerades tillsammans med Östgötamat handlade om hur man paketerar och presenterar sin produkt.

– På seminarierna kan man hämta in olika kunskaper och komma i kontakt med andra företag vilket kan ge nya samarbeten och nya kunder. Ett mål med projektet är mer samverkan i branschen och mellan branscher, klargör Åsa Ekman.

Många var nöjda

Hon berättar om framgångar från liknande projekt. Som det ettåriga projektet 2015. Då deltog cirka 40 företag och i en enkät efteråt var många nöjda. Exempelvis tyckte alla som fick individuell coachning att den var bra eller mycket bra. Dessutom ansåg 70 procent av deltagarna att företaget stärkts och att deras affärsmässighet ökat och att satsningen bidragit till ökad tillväxt och utveckling. En annan satsning pågick 2011-13 med 35 deltagande landsbygdsföretag. Mätningar efteråt gav positiva besked.

– De som deltog ökade totalt sett sin omsättning med 20 procent och antalet anställda med 25 procent. Ett jättebra resultat, poängterar Åsa Ekman. Företagaren betalar således 5 000 kronor och övriga kostnader står Almi och Region Östergötland för. Som samarbetspartners i projektet finns också Visit Östergötland, Region Östergötlands landsbygds- och skärgårdsutveckling, Östgötamat och länsstyrelsen. Åsa Ekman är projektledaren som håller alla uppdaterade och som tillsammans med tre-fyra kollegor coachar hos företagare. Hon har märkt att landsbygdssatsningarna värdesätts.

– Många företagare uppskattar vårt utifrånperspektiv. Det är ju lätt att bli hemmablind. Ibland är det bra om någon utifrån ger nya tankar om hur man kan utveckla sitt företag.