• Johanna Palmér packar ned delar av Östsvenska Handelskammarens verksamhet och flyttar till Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Cleantech Östergötland lever vidare

En ombildning kommer att ske för det nedlagda cleantechföretagens samverkansbolag; Cleantech Östergötland och det blir därmed en omstart för mötesplatsen Cleantech Park i början av november i år.

Initiativtagare till samverkansbolaget Cleantech Östergötland var Linköpings- och Norrköpings kommun samt Linköpings Universitet vilka också var de som finansierade miljötekniksatsningen. Cleantechbolaget upphörde 2013 men miljöklustret kommer nu att leva vidare i annan form. Nu tar Östsvenska Handelskammaren över driften av nätverksverksamheten.

Utvecklingen går vidare

Cleantech Östergötland AB bildades 2008 och har sedan dess samlat ihop drygt 110 intressenter och företag som medlemsorganisationer. Cleantechs öde beseglades på en extra bolagsstämma förra året där man beslutade att bolaget skulle upphöra i dess dåvarande form. Arbetet med att främja regionens affärs- och utvecklingsmöjligheter inom miljöteknikområdet skulle dock fortsätta. Bolaget hade under de år som man varit verksamt byggt upp ett stort värde och det var därför viktigt att dessa värden utvecklades på ett bra sätt.

Östergötland har under flera år gjort en framgångsrik satsning inom Cleantech och satt regionen på kartan som en av Sveriges mest uppmärksammade och besökta län inom miljöteknik. Ett 100-tal företag har engagerat sig och bidragit med kompetens och idéer från sina verksamheter inom föreningen Cleantech Östergötland. En stark gemenskap har byggts upp och mer än 500 jobb har skapats på fem år. Nu fortsätter arbetet tillsammans med Handelskammaren och Linköpings fastighetsbolag Sankt Kors.

– Handelskammaren Ser miljö och hållbarhetsfrågor som en viktig del av regionens attraktionskraft och vi ser fram emot alla spännande möten som detta möjliggör och att tillsammans bygga en livlig och central mötesplatsför näringslivet i Cleantech Park, säger Johanna Palmér, vd för Östsvenska Handelskammaren.

Flyttlasset går

Handelskammaren flyttar alltså sin Linköpingsverksamhet till Cleantech Park där många av företagen sitter idag. Cleantech Östergötland, Handelskammaren och Sankt Kors investerar för att lokalerna ska bli en mötesplats för Linköpings och hela regionens näringsliv.

– Vi är väldigt glada att kunna välkomna Handelskammaren till Cleantech Park, De kommer tillföra Sankt Kors och parken mycket med sitt stora nätverk bland länets företag. Dessutom kommer de ha en drivande roll i att hjälpa oss att utveckla företagsparken, säger Johan Kristiansson vd för Sankt Kors.

Från november kommer Handelskammaren och Cleantech Östergötland att samverka genom att Handelskammaren tar över föreningens kansli och driften av nätverksaktiviteter. Ett nytt nätverk drar igång förste november och kommer även fortsätta att samla de företag och andra aktörer som är intresserade av miljöteknik.