• Här är en preliminär skiss på hur det kan komma att se ut i och runt centrum i Sturefors när de tänkta nya husen är byggda om ett par år. Illustration: M5 Arkitektur AB
  • Madeleine Landén är företagschef på RE Fastigheter som just nu fräschar till centrum i Sturefors och som till våren planerar att börja bygga 40 lägenheter på orten. Här är hon framför den utbyggnad där restaurang El Greco ska flytta in. Foto: Leif Larsson

Centrumlyft och nybyggen – lyfter hela Sturefors

Centrum i Sturefors är på väg att få ett lyft och snart byggs det också omkring 40 nya lägenheter i den lilla orten strax söder om Linköping.

– I december är det nyöppning för Ica och restaurangen El Greco och förhoppningsvis börjar vi bygga lägenheter på våren 2017, klargör Madeleine Landén, företagschef hos RE Fastigheter, Linköping, som ligger bakom det nya i Sturefors.

Omdaning pågår

RE fastigheter äger hus och mark i centrum och det intilliggande område där det ska byggas nytt. Företaget är byggherre till både centrumförvandlingen och de fem nya hus som ska byggas. Omdaningen av centrum är i full gång. Huset som Ica ligger i har fått en utbyggnad och där ska restaurangen flytta in från det angränsande hus som man finns i nu.

– Både affären och restaurangen får entréer som är riktade mot ett nytt litet torg. Det blir också en ny infart till centrum från Näckrosvägen och det betyder att boendena får en separat infart. Fram till nu har det varit samma infart och man tvingas trassla sig förbi garage för att komma till centrum, berättar Madeleine Landén.

Tanken med uppfräschningen av centrum är bland annat att göra det mer attraktivt för kunder så att underlaget för näringsidkarna ökar.

– Vår strävan är att förnya, utveckla och förädla centrum. Det har inte sett så roligt ut. Nu får det ett lyft utseende- och servicemässigt. Det behövdes en nytändning och nya idéer i centrum. Ica drivs av en ny driftig person och El Greco får en uteservering som man inte hade förr. Förhoppningen är också att centrum nu blir en samlingspunkt för dem som bor här, redogör Madeleine Landén.

Vissa hus rivs

De nya lägenheterna är av olika typ. Det envåningshus, bredvid Ica, som stått tomt ett tag, och där det förr i tiden exempelvis fanns bibliotek och distriktssköterska, ska rivas. Där bygger RE fastigheter i stället ett seniorboende.

– Det blir troligen tre våningar högt och med 20 lägenheter. Vi tänkte först bygga på den befintliga huskroppen men den är i för dåligt skick så det blir rivning och nyproduktion, upplyser Madeleine Landén.

De 20 bostäderna blir ettor och tvåor. För att få flytta in ska man ha fyllt 65 år. Man kan köpa tjänster från servicehuset när man bor där men det är inget krav att göra det.

– Intresset är stort för de här lägenheterna. Det finns flera som bor i radhus och villor i Sturefors som vill flytta till lägenhet men inte lämna orten, förklarar företagschefen. Ytterligare tre nya hus nära centrum byggs av RE Fastigheter. Två tvåvåningshus uppförs där det i dag står garage som ska rivas. Det blir åtta lägenheter på 70 kvadratmeter, treor med ett extra litet rum. Det blir även ett suterränghus med fyra lägenheter, samtliga med fyra rum. Och slutligen ett hus med sex lägenheter där storlekarna är två eller tre rum. Samtliga 18 lägenheter är hyresrätter, precis som seniorboendet.

– Vi har ännu ingen separat anmälan för dessa nya hus men vi har stor efterfrågan på hyresrätter i Sturefors. Vi tror att vi får hyresgäster till alla. Vi vill gärna ha en blandning av yngre, äldre och familjer, påpekar Madeleine Landén. Än är inte entreprenör klar till byggnationen och RE Fastigheter tar in anbud.

– Förhoppningen är att vi börjar bygga på våren 2017 och om allt fungerar så ska allt vara klart innan slutet på 2018. Men vi kan inte bygga till vilka priser som helst utan måste anpassa oss efter marknaden och möjlig hyressättning, avrundar Madeleine Landén.