Campare avhyses

För att komma till rätta med problemet med olovlig camping på Himmelstalundsfältet har kommunen nu tvingats att begära avhysning av Kronofogdemyndigheten. Beslutet har nu kommit och kommunen har begärt att åtgärden beviljas omedelbart. Kultur- och fritidskontoret har under de senaste veckorna haft kontakter med socialtjänsten, bygg- och miljökontoret, kommunens säkerhetssamordnare, Upplev Norrköping samt med Polisen. Frågan har varit vad kommunen kan göra för att flytta på de som olovligen campat på Himmelstalundsfältet så att Himmelstalundsområdet får vara det rekreationsområde som det är tänkt att vara för Norrköpingsbor och besökare.