Butiksrån med skjutvapen ökar

Ny nationell statistik från Brottsförebyggande rådet visar att butiksrånen ökade med 8 procent under det första kvartalet i år jämfört med motsvarande tid förra året. Butiksrån med skjutvapen ökade ännu mer med 29 procent. Enligt Handels kan rånrisken minskas genom att i högre grad införa slutna kontanthanteringssystem.

– Rån, hot och våld är ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemen för butiksanställda och det är förstås ytterst allvarligt att butiksrånen ökar, säger Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde i ett pressmeddelande.

Krister Colde betonar polisens ansvar för att begränsa tillgången på vapen. Han råder även butiksinnehavarna att införa slutna kontanthanteringssystem, vilket försvårar för rånare att komma åt pengarna. Enligt statistik från 2014 begås i genomsnitt två butiksrån varje dag i Sverige.