• Tommy Borg och Jan Börstell andas framtidsoptimism.

Breda utbildningsmöjligheter med starkt läge

Världen är i förändring på många sätt. En av de olika revolutioner som har inträffat och fortfarande pågår är nydaningen i fordonsbranschen.

Den klassiska bilden av en bilmekaniker har fått stryka på foten och nya krav ställs på både leverantörer och reparatörer. Ett sätt att hålla sig a jour med denna nya verklighet är att fortbilda sin personal och inom det området är expanderande Bojo Utbildningar i Mjölby en på flera plan intressant aktör.

Företagsutbildningar

Med östgötska Mjölby som bas har Bojo Utbildningar under snart 20 år funnits och stadigt växt till dagens verksamhet inom många olika områden. Karosseri-, fordons- och lackeringsteknik är några av de primära delarna och en viktig utgångspunkt är att så långt det är möjligt svara upp mot företags behov av utbildningar. En del av utbildningarna ges indirekt på uppdrag av Arbetsförmedlingen (AF), både inom regionen och rikstäckande. Därtill finns många olika företagsutbildningar, med en rikstäckande kundflora.

– Vi har alla inriktningar igång gentemot AF och de ska finnas tillgängliga 50 veckor om året. Det gäller både personbil, bilskador, lastbil, buss, maskin och lack. Dessutom har vi ett avtal med lokala gymnasieskolor och den kommunala vuxenskolan berättar Tommy Borg som är ägare och vd för Bojos olika utbildningsbolag.

– När det gäller företagsutbildningar arbetar vi mycket med olika märkesföretag. Vi har exempelvis all teknisk utbildning åt svenska Peugeot, även på plåtsidan. Nyligen har vi också slutit ett avtal med svenska Volkswagen där vi har många uppdrag kring karosseri och svetsutbildning, berättar verksamhetschefen Jan Börstell.

Intensivt inför inflyttning

Verksamheterna pågår i flera fastigheter och Bojo är dessutom på väg in i nya lokaler på ytterligare 5 000 kvadratmeter. Det brinner lite i knutarna och det är i en intensiv period som ÖN:s besök genomförs.

– Det är snart två år sedan vi köpte den nya byggnaden och det hade så klart varit önskvärt att det hade gått fortare. Dels kostar det väldigt mycket pengar och sedan är det så att vi har ändrat en hel del under resans gång. Det är en föränderlig värld vi finns och vi måste vara flexibla, förklarar Tommy.

Att finnas i just Östergötland och mer specifikt Mjölby är en ingrediens i framgångsreceptet. En del i detta har samarbetet med Lupin Motor varit. Det började med Länsförsäkringsbolaget i Östergötland och omfattar idag alla Länsförsäkringsbolag i Sverige.

– Läget i sig är ett försäljningsargument och i princip alla som vi utbildar kommer hit, vilket fungerar väldigt bra. De som utbildar sig hos oss genererar också i storleksordningen 2000 övernattningar per år, vilket innebär kringintäkter för andra företag inom hotell-, restaurang- och nöjesbranschen, berättar Jan och får medhåll av Tommy.

– Jämfört med andra aktörer i storstadsområden har vi ett fördelaktigt läge med avsevärt lägre kostnader för hotell och det finns inte en parkeringsautomat i hela staden. Prisnivån och det geografiska läget är två riktigt starka fördelar. Tyvärr har väl inte politikerna riktigt förstått hur mycket vårt lilla företag tillför kommunen i stort, säger han med en tydlig önskan om förbättring från det hållet.

Utvecklingen en drivkraft

Avslutningsvis är det intressant att fundera kring vad drivkraften bakom verksamheten är. Nästa år är det 20-årsjubileum för Bojo, där så gott som varje vinstkrona återinvesteras - till skillnad från många andra liknande företag där ägarna är de stora vinnarna.

– Jag har fått frågan förut och jag vet en sak, det kan inte vara pengarna. I så fall hade jag inte gett mig in i satsningen för två år sedan och då hade jag haft pengar i dag. Nej, jag planerar långt framåt och ligger redan och funderar om nätterna vad vi kan göra för att utvecklas när den här fasen är över. Det som driver mig är att utveckla någonting och veta att jag tror så in i helsike på det, förklarar Tommy med ett övertygande tonfall. Det engagemang som finns är väldigt påtagligt.