Bra omdöme för Leanlink

Äldreombudsmannens rapport från 2015 är glädjande läsning för den kommunala utföraren Leanlink. I rapporten redovisar Äldreombudsmannen klagomål på olika utförare inom hemtjänst och äldreboenden. Klagomålen redovisas i förhållande till hur stor andel varje utförare har. Inom äldreboenden har Leanlink 20 procent av platserna, men inte ett enda klagomål.