• Patrik Thulin är tågtekniker hos Alstom i Boxholms Depå. Här är han vid tågtaket där det finns mycket utrustning som ständigt ses över och repareras, som exempelvis batteri och klimatanläggning. Foto: Leif Larsson
  • Ibland krockar de östgötska pendeltågen med älgar och då kan kopplingen fram och även fronten gå sönder. I Boxholms Depå lagas det trasiga. Foto: Leif Larsson
  • I Boxholms Depå i repareras och underhålls de 15 pendeltåg som Östgötatrafiken trafikerar länet med. Foto: Leif Larsson

Boxholms depå servar pendeltågen

Strax utanför Boxholm tas östgötska pendeltåg om hand. Det handlar om allt från tunga lyft när hjulaxlar byts till att fylla på vatten i batterierna.

– Vi gör allt underhåll som har med tåg att göra, berättar Patrik Thulin, felsökare och tågtekniker hos Alstom som tillverkar tågen och sköter verksamheten i Boxholm i en fastighet som tillhör Jernhusen.

Östgötatrafiken har 15 pendeltåg kallade X61 som trafikerar järnvägen i länet. Fordonen behöver underhåll och även repareras ibland. Ungefär var 14:e dag är det dags för skötsel. Olika åtgärder vidtas beroende på hur många kilometer tågen tillryggalagt. Alstom fick kontraktet på underhållet i juni i år och det sträcker sig ett årtionde framåt. Arbetet utförs i Boxholms Depå där omkring 20 personer arbetar.

– Vi byter bromsbelägg, olja i växellådan och filter klimatanläggningen, fyller på vatten i batterierna och kollar kylvattennivån i motorerna, berättar tågteknikern.

Mycket klotter

Det är de grundläggande åtgärderna. Det finns mer.

– Strömskenorna på taket filar vi runda när de slits och är de dåliga så byts de. Klotter har ökat på sistone och det kräver mycket sanering. Klottret tvättas bort av ett annat företag här i närheten. Ibland klottras det över tryckknappar och då kan det hända att de måste bytas, förtäljer Patrik.

I den långa grå byggnaden finns två spår och både travers och lyftanordning som klarar 400 ton. Tågsättet väger 150 ton och är drygt 70 meter långt men hela paketet kan således lyftas upp samtidigt när exempelvis en hjulaxel behöver ersättas.

Älgkrock

När djur körs på krävs ofta reparation. Kopplingen där fram och själva fronten går ofta sönder om en älg kommer i vägen.

– När en älg blir påkörd så kan det bli lagningar som gör att tåget står still i fyra-fem dagar. Det är bland annat lim som måste härdas en viss tid. Påkörningarna av djur är något fler på vintern eftersom de då går på de snöfria spåren, omvittnar Patrik Thulin.

På tågtaket finns en hel del utrustning som både underhålls och repareras, bland annat kompressor, batteri, kylningsutrustning. Allt ligger öppet hela tiden, även när tågen är i trafik. Faller snö så finns inget tak som täcker.

– Tågen kör i 160 km/h så det blir inte mycket snö kvar i den fartvinden, påpekar Patrik Thulin.

Slipper lyfta för hand

I depån står också de nämnda kraftfulla lyftanordningarna uppradade, 16 stycken totalt. De är viktiga redskap.

– Tågen är tunga men inte svåra att arbeta med. Det är nästan bättre att de är stora eftersom vi slipper lyfta för hand. När man arbetar med bilar så blir det mycket småplock med händerna, här använder vi sällan de egna musklerna. Fast visst händer det att vi får ta i, säger Patrik med ett leende.

När Patrik Thulin och hans arbetskamrater gjort sitt så är tågen åter redo att frakta östgötar till olika destinationer i länet.