Bort med Lotsen

Antalet klagomål riktad mot tjänsten etableringslots har ökat. Det har också antalet indikationer om förekomst av olika former av oseriös och brottslig verksamhet. Nu tar arbetsförmedlingen bort den tjänsten!