• Elinor Josefsson, trafikplanerare på Linköpings kommun är en av fyra som skriver på bloggen Smarta Resan som ska inspirera till mer hållbart resande. Foto: Leif Larsson
  • Elinor Josefsson vid en av kommunens inköpta elcyklar som testas av privatpersoner. Cykeltesterna är ett av inslagen i satsningen Smarta Resan som kommunen driver för att det hållbara resandet ska öka. Foto: Leif Larsson

Blogg inspirerar till hållbart resande

Via kommunikation på nätet ska trafiken bli mer hållbar. I en blogg som kallas Smarta Resan ska det både finnas inspiration till och information om hur resandet kan bli mer miljövänligt. – Bloggen är ett nytt sätt att kommunicera med kommuninvånarna om resande. Det är ett trevligt och lättsamt sätt och förhoppningsvis tas det emot positivt, konstaterar Elinor Josefsson, trafikplanerare i Linköpings kommun.

Kommunen står bakom både bloggen och hela satsningen som kallas Smarta Resan och som innehåller flera delar. Hela året pågår satsningen. Det är aktiviteter i skolor, föreläsningar och cykeldagar. Ett annat inslag handlar om elcyklar och involverar stadsdelarna Tallboda, Malmslätt och Lambohov. Privatpersoner som kör bil till jobbet erbjuds att i två veckor i stället använda en av de 15 elcyklar som kommunen köpt in.

– Intresset har varit stort. Att få testa en elcykel kan göra att man kommer bort från det invanda att ta bilen. En man som testade sa att han direkt skulle köpa en elcykel, berättar Elinor.

Ny resvanekultur

Målet med Smarta Resan är att medverka till att skapa ett hållbart resande i Linköping. Trafikplaneraren förklarar att med hållbart menas gång-, cykel- och kollektivtrafik. Inte biltrafik av något slag.

– Ett mål i kommunen är att Linköping ska vara koldioxidneutralt år 2025. Det hänger ihop med trafikstrategin som togs 2010 och som verkar för mer hållbart resande. Förhoppningen är att skapa en ny resvanekultur. Ofta är det av ren slentrian man tar bilen. Vi vill väcka tanken att det finns andra attraktiva färdsätt, poängterar Elinor Josefsson.

En metod är i den nyligen lanserade bloggen vars länk hittas på kommunens hemsida. I första hand är det fyra personer på kommunen som skriver: Sandra Viktor, kommunikatör, Elinor Josefsson, trafikplanerare, Jonas Nygren, trafikingenjör och Per-Erik Hahn, gång-, cykel- och mopedsamordnare.

– Vi är fria i skrivandet och det kan bli både privata reseupplevelser och mer yrkesrelaterade inlägg. Tanken är att det ska bli totalt två-tre inlägg varje vecka. Vi kommer även att ha gästbloggare, omvittnar Elinor.

Inspirerande blogg

Kommentatorsfälten är öppna och läsarna kan även ställa frågor. Bloggarna svarar under kontorstid och det ska vara frågor om resande. Ärenden som rör konkreta åtgärder ska förstås ta den vanliga kommunala vägen.

– Vi hoppas att bloggen inspirerar till nya resvanor och det ska också finnas information om olika saker som handlar om resande. Exempelvis är hälsoaspekten något vi ska ta upp.

Bloggen riktar sig i första hand till Linköpingsbor men även andra östgötar kan ha nytta av att surfa in.

– En del inlägg rör saker som gäller generellt för hållbart resande. Det kan vara av intresse för alla, påpekar trafikplaneraren.

Nu i höst fortsätter Smarta Resan med både testcyklister och testresenärer. Ett antal privatpersoner i Malmslätt, Lambohov och Tallboda erbjuds att med kollektivtrafik åka gratis till jobbet - om de avstår att använda bilen. Även denna del är ett led i arbetet att öppna ögonen för andra sätt att färdas än med bilen.

– Om det slår väl ut i de tre stadsdelar som vi testar i nu så kanske vi fortsätter i andra stadsdelar kommande år, upplyser Elinor Josefsson.