• Naturligtvis har herr Eriksson sedlar i plånboken men också några plastkort. Foto: Tommy Pettersson

Björnen sover inte

– Kontantupproret går vidare

Björn Eriksson är en välkänd debattör och känd som en kontroversiell opinionsmakare. Oavsett vilken position han har eller har haft i Sverige eller internationellt har han alltid passat på att få gehör för sina idéer.

Eriksson CV är så långt att en normallång artikel inte räcker till för att göra hans karriär rättvisa. Mest känd i Östergötland är han väl för att han i några perioder var "röststark" landshövding, mellan åren 1996 till 2009 bullrade för Östergötlands bästa. Han har varit också varit"tydlig" rikspolischef samt president över Interpol på 1990-talet.  Den polisiära erfarenheten är betydelsefull för Björn i den ordföranderoll han har nu i branschföreningen Säkerhetsföretagen.

Upprorsledare

Eriksson är aktuell inom ett annat område som i allra högsta grad handlar om säkerhet.

I egenskap av ledare och initiativtagare för det så kallade Kontantupproret och i den rollen åker han länder och riken runt för att belysa problemen med ett kontantlöst samhälle. Det handlar om visserligen om säkerhet för personal men det handlar också om att belysa säkerheten i ett samhälle  som enbart är placerat i den virtuella världen vilket gör den oerhört sårbar.

Intervjuas i internationell media

Sveriges hantering av kontantfrågan väcker internationell förundran. Björn Eriksson leder arbete med att värna kontanterna och det får till och med utrymme i medier världen över.

– Det svenska förhållningssättet till kontanter saknar helt motstycke i något annat land. Många utländska medier har intresserat sig för hanteringen. Under de senaste två åren har jag blivit intervjuad av bland andra BBC, CNN, The Local, The Guardian, Business insider och China Central Television, säger Björn och fortsätter.

– Det är illa när fyra stora banker i Sverige har tagit över en så demokratisk viktig sak som att den att ha ett betalningsmedel i samhället som fungerar. Oavsett om man är för eller emot privatisering så är bankernas kontantlösa samhälle ett exempel på en misslyckad privatisering. Internationella media frågar mig alltid varför vårt land som är känt som landet lagom har blivit så extremt inom det här området.

Säkerheten i fokus

Björn Eriksson är inte helt oerfaren när det gäller integrations och asylfrågor. Han har bland annat varit regeringens koordinator för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och inom idrotten har han alltid varit engagerad på olika sätt och vis. Björn Eriksson valdes till ordförande i Riksidrottsförbundet 2015 bland annat.

Eriksson är sedan 2013 ordförande för den privata säkerhetsindustrins branschorganisation. Säkerhets Branschen är en förening med cirka 150 säkerhetsföretag som medlemmar vilka tillsammans omsätter 22 miljarder kronor per år och har 28.000 anställda medarbetare. Organisationen ska arbeta bland annat med samhällspåverkan via politiker, myndigheter och media. Kan man tänka sig någon mer kompetens ordförande?

Fakta Björn Eriksson:

Björn Gustaf Eriksson, född 1945 i Stockholm.

Han har tjänstgjort på Finansdepartementet och varit generaltulldirektör för Tullverket och Kustbevakningen.

Eriksson är ordförande ED Bygger från Norrköping.

För sitt arbete som nationell samordnare mot idrottsvåld blev Eriksson år 2013 utsågs till Årets trygghetsambassadör 2013 av tidningen SecurityUser.