• Här byggs och målas det för fullt. När allt är klart så har Söderköping fått ett Coffice vid Hagatorget, en mötesplats för näringslivsaktörer. Invigning planeras till januari. Foto: Leif Larsson
  • Björn Ekengren är ny näringslivssamordnare i Söderköping. Han gillar utmaningar och lär få ett antal i sitt nya jobb. Foto: Privat

Björn gillar näringslivsutmaningen

Björn Ekengren har varit näringslivssamordnare i Söderköpings kommun i knappt två månader. Han har en del knepiga uppgifter framför sig. Exempelvis att vara med och försöka lyfta kommunen från en låg position i Svenskt Näringslivs ranking. – Jag tog jobbet för att jag gillar utmaningar, omvittnar han.

Söderköping har i fyra år legat runt 200-strecket i nämnda ranking som omfattar Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger på en enkätundersökning som Svenskt Näringsliv gör varje år och som omfattar 18 olika parametrar som tillsammans ger en placering för varje kommun. En parameter är hur företag uppfattar samarbetet med politiker och kommunens tjänstemän.

– En del företagare är missnöjda med attityden hos politiker och tjänstemän i Söderköping. En viktig uppgift för mig är att hjälpa till att skapa en förståelse mellan näringsliv och kommunen för varandras verksamhet och roller. Allt för att vi ska ta oss framåt och göra näringslivsklimatet så bra som möjligt, poängterar Björn Ekengren.

De senaste fyra åren har han skaffat rutin från ett likadant arbete i Katrineholm. Hittills har Björn Ekengren träffat företagarorganisationer och en del företag.

– Det bästa med näringslivsfrågor är bredden. Det finns allt från entreprenörskap i skolan till stora internationella företag - och allt däremellan. Det är roligt att träffa entreprenörer, de har ett speciellt tänk och driv och det är inspirerande att arbeta med dem, fastslår Björn Ekengren.

E22 påverkar

Sverige är i en högkonjunktur och det märks också i Söderköping. Björn Ekengren berättar att många företag anställer. Men det gäller att inte vila på lagrarna. Styrkor behöver stärkas.

– Besöksnäringen är stor och viktig i Söderköping och det gäller att utveckla den. Regionalt har det tagits fram bra material som vi hakar på och det närmaste året ska vi göra en handlingsplan, givetvis ihop med näringen, påpekar han.

En annan sak som påverkar stadens näringsliv är den nya dragningen av E22 som i framtiden ska gå utanför Söderköping i stället för genom som i dag. Till våren kommer besked om byggstart, det blir någon gång 2021-2025.

– Vad den nya vägen betyder är mycket vad man själv gör det till. För handeln är det förstås en utmaning medan det för byggbranschen kan innebära stora möjligheter. Industrin påverkas nog inte så mycket. I det stora hela så tror jag det blir positivt för Söderköping, säger näringslivssamordnaren.

Coffice lyfter

En positiv händelse som säkert ger näringslivet ett lyft är bygget av Coffice vid Hagatorget som planeras att invigas i mitten på januari. Företagaren Anne-Louise Kroon är initiativtagare. Tanken är en kreativ miljö för uppstart, möten och event för intressenter i näringslivet.

– Kommunen är med och stöttar och hyr två arbetsplatser i fem år, jag får ett kontor där. Här kan nya affärsmöjligheter och samarbetsformer skapas, säger Björn Ekengren.

Han valde således att byta Katrineholm mot Söderköping. Utmaningen med arbetet är ett skäl.

– Det passade även privat eftersom jag bor i Norrköping, det är kortare att pendla. Jag gillar också Söderköping som stad, jag är intresserad av historia och det finns ju en hel del av här, avrundar den nya näringslivssamordnaren.