Bixia Nära

Bixia redovisar ett resultat för 2016 på 69,3 miljoner kronor innan skatt.

År 2016 var ur flera perspektiv ett mycket bra år för Bixia. Resultat blev 69,3 miljoner kronor innan skatt vilket är 66 procent bättre än året innan.