Biskopen bjuder på lunch

Efter regeringens remiss om förslagna åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande bjuder nu biskop Martin Modéus in de riksdagsledamöter som hör till Linköpings stifts område till samtal om värdefrågor den 4 april. Sammanlagt 17 riksdagsledamöter har bjudits in till samtalet.