Biogasmack upphör

Svensk Biogas mack på Rejmes upphör den 1 juni. Anledningen är att Linköpings kommun inte förlängt det tillfälliga bygglovet som funnits, då macken ligger på ett utvecklingsområde där kommunen vill låta Linköping växa. Biogaskunderna hänvisas istället till någon av de andra fyra mackarna i Linköping.