• Stridsvagnarna står redo strax utanför Damaskus. Foto: Tommy Pettersson
  • Även familjer i Damaskus börjar få det svårt att klara sig ekonomiskt på grund av inflationen. Foto: Tommy Pettersson
  • På krigssjukhuset är det lika många skadade som det var för ett år sedan. Foto: Tommy Pettersson
  • De i delegationen som ville ge blod fick göra detta på sjukhuset. Foto: Tommy Pettersson

Bilden av Syrien idag

Läget i Syrien är accelererande allvarlig och situationen för större delar av befolkningen är katastrofal speciellt i de städer som ockuperas av terroristerna. Men även i Huvudstaden Damaskus har den ekonomisk och sociala livet försämrats kraftigt det senaste året.

För mer än ett år sedan besökte Linköpingsbon Sabre Ayoub och några andra Svensk-Syriska medborgare Damaskus för att se vad de kan göra för Syriens väl hemma i Sverige.

Internationell delegation

Nu i augusti var det dags igen för Sabrie och en syrisk kamrat från Sverige att besöka det forna hemlandet igen. Denna gång åkte  man med en cirka 20 man stor delegation av exilsyrier från hela världen. På dagordningen stod återigen försök att knyta kontakter med sina landsmän, bilda sig uppfattning om det aktuella läget för att kunna bedriva opinion i sina nuvarande hemländer.

Innan flyktingvågen träffade Sverige hösten 2015 bodde drygt 200 000 syrier i Sverige och i Linköping fanns det drygt 1 200  av dessa samt i Norrköping cirka 3 500 Syrier. Många av dessa har dubbelt medborgarskap och alla har anhöriga kvar i det krigsdrabbade Syrien. För dessa svensk-syriska medborgare är det svårt att besöka sina släktingar i Syrien och det blir inte lättare av att Sverige inte har några diplomatiska förbindelser med Syrien.

Under 2015 ansökte mer än 160 000 personer om asyl i Sverige, vilket var dubbel så många som sökte under 2014. Trycket på mottagande kommuner är hårt och många av de nyanlända bor i tillfälliga bostäder eller hos släktingar.

Inflationen härjar

Resan gjordes strax innan den misslyckade fredsveckan inleddes. Under delegationens tiodagarsbesök i städer och på landsbygden kunde man konstatera att allting hade blivit sämre för folket på alla områden.

– Inflationen har gjort att även familjer med inkomster har svårt att klara sig och det beror naturligtvis på att terrorister har ockuperat delar av landet men också att flera länder har en blockad mot Syrien, berättar Sabre Ayoub som har skrivit brev till Stefan Löfven och Sveriges regering om möjligheterna att öppna ambassaden i Damaskus igen.

Ingen flygförbindelse

Det kan tyckas vara en klok åtgärd att stänga en ambassad i ett land som befinner sig i krig. Men det innebär svårigheter för de som vill hälsa på hos sina kära i exempelvis Damaskus. På grund av visumfrågan och brist på flyglinjer kan man idag enbart ta sig till Syrien via grannländer som Libanon och Turkiet. För närvarande har ett 40-tal länder en ambassad på plats i Syrien/Damaskus.

– På grund av det aktuella läget i Syrien 2012 beslutade Utrikesdepartementet att reducera verksamhet och personal vid ambassaden i Damaskus. Ambassadens personal är sedan 2012 baserad i Beirut och bemanningen i Damaskus är avhängig säkerhetsläget, säger Sabre Ayoub som nyligen kommit hem från den fjärde resan till Syrien efter krigsutbrottet och han hoppas kunna fortsätta opinionsarbetet i Sverige med att bland annat besöka riksdagspartier.