Bemanningen blir auktoriserad

Rekryteringsuppdrag har blivit en allt viktigare del av bemanningsföretagens verksamhet. Auktorisationen säkerställer att rekryteringsföretagen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär en trygghet för uppdragsgivare, kandidater och medarbetare.

För att bli ett auktoriserat rekryteringsföretag krävs det bland annat att företaget redovisar referensfall, är ekonomiskt skötsamt och har ett system för arbetssätt, uppföljning och resultatmätning.

Granskas

Alla medlemsföretag i Bemanningsföretagen granskas en gång om året. Granskningen sker i den partssammansatta auktorisationsnämnden och beslut om auktorisation och medlemskap tas i Bemanningsföretagens styrelse. Företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller villkoren får inte vara kvar som medlem och förlorar auktorisationen. De första auktorisationerna för rekryteringsföretag utfärdas den första oktober i år. Ansökningarna måste vara inkomna senast den 30 juni. Auktorisationsnämnden leds av Erik Åsbrink. I nämnden ingår representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO, Unionen och Akademikerförbunden.