Bankman lurade dödsbo på över 12 miljoner

En bankman förskingrade över 12 miljoner ur ett dödsbo. För detta får han nu  ett kännbart fängelsestraff.

Bankmannen, som är i 50-årsåldern, var under många år ekonomisk rådgivare åt en välbeställd kvinna. Under åtta års tid, mellan 2004 och 2012, så förde han dock över stora penningbelopp från kvinnas konto och till sina egna. När sedan kvinnan dog 2012 började hennes efterlevande ana att allt inte stod rätt till. De visste att deras släkting hade gott om pengar men nu fanns där mycket mindre än de hade förväntat sig.

Bankmannen, som var med vid bouppteckningen, upplyste inte om att han förvaltade betydande belopp åt kvinnan. Först sedan mannen blivit polisanmäld betalade han tillbaka 11, 5 miljoner till dödsboet. Mannen förnekade brott men Tingsrätten trodde inte på mannen utan dömde honom istället till fängelse i två år och nio månader. Mannen är mer eller mindre ostraffad sedan tidigare men Tingsrätten bedömde hans brott så pass allvarligt att han fick ett kännbart fängelsestraff och att han betala en miljon i skadestånd till dödsboet.