• Bahjat Mourad är grundare till Nätverkarna Öst som arbetar för att det ska bli mer samverkan mellan skolor, näringsliv och kommuner. En årlig konferens, i år 6 oktober, är ett av de främsta sätten att knyta samman människor från olika håll. Foto: Leif Larsson

Bahjat förespråkar mer samverkan

Mellan skolor, näringslivet och kommuner

Det behövs mer samverkan mellan skolor, näringslivet och kommuner. Det är Bahjat Mourad övertygad om och startade därför Nätverkarna Öst för några år sedan för att hjälpa till med just detta.

– Samhället måste agera nu, det går inte att vänta. Alla måste arbeta förebyggande annars bäddar vi för arbetslöshet, fastslår han. Han kom från Syrien för 30 år sedan och vet vad som krävs för att komma nånstans.

Han kämpade sig igenom grundskolan, utbildade sig till civilekonom och driver i dag ekonomibyrån Leba med tre anställda. När Bahjat kom till Norrköping 2008 upptäckte han saker som fick honom att grunda organisationen Nätverkarna Öst.

– Elever gick ut gymnasiet utan godkända betyg och jag kände kompisars kompisar som hade bra utbildningar men var arbetslösa. Jag insåg att det fanns brister i skolan och att utbildningar inte matchade behoven i näringslivet, påpekar han.

Viktigt initiativ

Näringslivet hade låg ranking i Norrköping då men på senare år har det hänt en hel del positivt. Bahjats initiativ Nätverkarna Öst är en viktig aktör i förbättringsarbetet.

– Förra året blev vi nominerade till Årets affärsnätverkare i Sverige. Vi vann inte men nomineringen var ett kvitto på att någon tycker att vi gör något bra, konstaterar han.

Bahjat Mourad anordnar exempelvis workshops och åker även ut i länet och träffar företag, politiker och tjänstemän för att ta reda vilka önskemål de har och hur de kan förbättra olika saker. En betydelsefull insats som Nätverkarna Öst gör är den årliga konferensen som denna gång arrangeras den 6 oktober i Pronovahuset i Norrköping.

Stjärnor

Ledande politiker som Lars Stjernkvist och Paul Lindwall har medverkat liksom landshövding Elisabeth Nilsson.

– Syftet med konferensen är att länka ihop människor; företagare, studenter, arbetslösa och kommunrepresentanter. Vi brukar ha omkring 200 besökare och sex till åtta personer från olika håll talar i 10-15 minuter och berättar om sina förutsättningar och önskemål.

Mingel

Det är också mingel när alla kan prata med varandra och på slutet en debatt där man kan ställa frågor till beslutsfattare. Efteråt lämnas en rapport om framtida hot och möjligheter, redogör Bahjat och tillägger:

– Möten med företag kan betyda att studenter och arbetslösa blir motiverade att plugga hårt när de vet vilka chanser som finns och vad som krävs för att få jobb. Han ger ett exempel på var åtgärder kan och bör sättas in.

– Bygget av Ostlänken har varit känt länge och kommer att kräva tusentals nya jobb. Det behövs ingenjörer och tekniker men det är i dag en brist på sådana. Jag kan ha fel men tror att det är en stor risk att personer från andra länder kommer hit och tar de nya jobben. Här måste utbildningsväsendet och politikerna samverka så att personer utbildas i tid, säger Bahjat Mourad med emfas.

Slutligen understryker han åter hur väsentligt det är att aktörer i samhället bygger broar.

– Alla måste ta sitt ansvar; kommuner, skolor och näringslivet. Om de krokar arm och arbetar strategiskt så ger det synergieffekter. Det kan betyda att rätt person hamnar på rätt plats i rätt tid. Det ger företag goodwill och avlastar statens ekonomi. Det är en tuff utmaning men ger mig motivation att fortsätta kämpa.