Avsaknad av värde?

Sveriges politiska karta ha målats om rejält efter det senaste valet. Den ”ideologiska blockpolitiken” har flyttats till historiens skräpkammare. Men än är det för tidigt att säga att ideologierna är döda. Blocköverskridandet har skett genom att just ideologiska frågor har skjutits fram och plöjts ned i utredningar. I kommunerna blir det lättare när egendomsfrågor inte behöver tas upp förens statliga utredningar och riksdagsbeslut är framme.

Utskottsdemokratin

Stefan Löfven står inför sin största utmaning nu när budgeten ska behandlas. Det kommer att bli ett processande i utskott och korridorer innan luntan hamnar på riksdagens bord. Det har hänt förut att en minoritetsregering fått lyfta ut förslag eller helt enkelt ta stryk i kammaren. Men det är ingen bra start för regeringen.

En minoritetsregering ska nu söka stöd från borgerligt håll för att få fortsatt stabilitet för Sveriges ekonomi det är inget drömläge för vare sig medborgare, företag eller alla andra ränteberoende aktörer. Staten har ett bra utgångsläge med goda finanser och en låg statsskuld vilket är bra för en ekonomisk tillväxt men på minussidan står hushållens belåning och en ekonomi som tappat fart.

Äntligen

Det verkar också som om politikens roll kommer att öka i närtid när det gäller garantier för ekonomisk stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Den senaste tidens inhemska snackis är inte den intensiva Ubåtsjakten på något odefinierat utan det är Riskbankens, förlåt Riksbankens, sänkning av styrräntan till noll. Riksbanken har tidigare avstått från att sänka räntan. Till och med höjt den för att bekämpa inflationen. Men priset har varit högt. Den höga arbetslösheten har permanentats och ekonomoin har inte stimulerats i den riktning som skulle behövts. Nu är styrräntan Noll.

Noll är ett matematiskt begrepp som brukar definieras som avsaknad av värde.