• Kaffe och morgontidning. högtidsstund. Foto: Max Elofsson
  • Regionchef Peter Niska utanför entrén till kontoret i Tornby. Foto: Max Elofsson
  • Här vid skrivbordet har Peter Niska ordning och reda på alla sina papper. Foto: Max Elofsson

Att leda en organisation

Med Niskas sju steg

Peter Niska. Namnet klingar Norrländskt i alla fall för oss Sörlänningar. Regionchefen tar emot på sitt kontor i Linköping med ett fast handslag och ett förtroendefullt leende. När vi tar en fika märks det från första stund att det råder god stämning. Alla har något att säga och gör det med värme.

Niska kommer från Tornedalen nära gränsen till Finland. En man från de stora vidderna som inte backar för svårigheter utan snarare ser möjligheter och utmaningar i det mesta som dyker upp.

Flyttade söderöver

Idag bor och jobbar Peter i Linköping sedan 1998. Han började jobba på Skanska som ”mätkille” och har gått en klassisk i företaget och är nu regionchef sedan 2013 på Skanska, enhet; Väg och Anläggning i Mellansverige.

Peter är en av de chefer som funderat och praktiserat en del i det frågorna som handlar om vad ett gott ledarskap betyder för trivsel, effektivitet och resultatuppfyllelse.

Att leda en organisation i ett modernt samhälle är en svår och sammansatt uppgift, demokratin på arbetsplatsen är en självklarhet, konkurrens och samverkan ofta är lika viktiga beståndsdelar i ett företags utveckling och det gäller att hänga med i det nya digitala samhället. Peters uppdrag är både  komplext och utmanande.

Chef eller ledare?

Peter Niskas plats och roll i Skanska är att på avdelningen Väg och Anläggning i Mellansverige skapa lönsamhet genom sitt ledarskap. Enheten har 230 anställda, en ledningsgrupp på åtta personer och omsätter 850 miljoner.

– Jag drivs av utveckling och speciellt utveckling av individer i arbetslag. Man måste se individerna i organisationen för att kunna lyfta dem och företaget till den potential som finns, säger Peter Niska och fortsätter.

– Det handlar om att skapa en kultur och ett tankesätt efter ett värderingssystem som är bra för både företaget och medarbetarna. Detta är en ledaruppgift att driva på dessa frågor.

Internationellt företag

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag och hade, 2014, 11 000 medarbetare i Sverige och 58 000 i världsmåttstock. Företaget finns i tio länder i Europa och är verksamma i USA man hade en omsättning på 145 miljarder kronor. Verksamheten är uppdelat i fyra delar; Bygg och Anläggning, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling.

– Lönsamhet är en förutsättning för alla företag ska kunna existera och ett gott ledarskap skapar trivsel men är också en grogrund för lönsamhet, säger Niska vidare

Gott ledarskap skapar lönsamhet

Skanskas värdegrund genomsyrar hela organisationen. Den grunder är naturligtvis väldigt viktigt för Peter Niska som även utarbetat en intern utvecklingsfilosofi för genomförande som kallas för ”Niskas 7 steg”.

Stegen syftar till att skapa en struktur, systematik och förutsättningar med ett eget ansvar för att nå utveckling och framgång i företaget. ”Niskapedagogiken” pekar ut ledarskap och engagemang som viktiga ingredienser i genomförandet. Han tar även uppföljningens betydelse för att veta om man får ut det man vill i arbetet och om man gör det man sagt att man ska göra.

Step by step

De sju stegen handlar ytterst om ett utvecklande arbete där alla medarbetare deltar efter funktion och förmåga.

 – Ett bra ledarskap kan ju mätas ibland annat i medarbetarsamtal men också i organisationens effektivitet och lönsamhet, berättar Niska vidare.

– Det är viktigt att ha en självinsikt om hur man är och fungerar som ledare. Finns det ett gott arbetsklimat så kan man fråga medarbetare och omgivning hur de uppfattar dig som ledare. En tillåtande kultur gör att de anställda vågar uttrycka en åsikt utan att bli bestraffade på något sätt.

Personligt:

Gift med Anna.

Två barn, en tjej, Rebekka och en kille Samuel.

Intressen:

Jakt, fiske och sport.

Egenskaper:

Ärlig, förtroendeingivande och ordningsam.

Riktigt hyfsad i Basket.