Att leda eller låt sig ledas

I ÖN denna gång har vi en omstridd herre som debattör, centerpartisten Staffan Danielsson. Han kan som få reta upp folk och han greppar över ett stort fält.

Det är inte min mening att gå i någon kraftigare polemik med vår debattspalt men eftersom han tar upp den fråga som jag själv tycker är den mest angelägna frågan just nu - integrationen - så kommer det några ledarkommentarer gentemot den diskussion som pågår snart sagt överallt i Sverige.

 Att tiga eller inte

 Det är ju inte så att det finns för lite att samtala om i Sverige just nu så integrationsdebatten kan väl vänta. Varför inte diskutera vårpropositionen, men den är i allra högsta grad präglad av flyktinginvandringen. Mehmet Kaplans middagssällskap, nja.

Den massiva flyktinginvandring som vi fick uppleva hösten 2015 och tidig vår 2016 saknar motstycke i svensk modern historia. Detta faktum gör att vi har få om ens några historiska referenser eller paralleller att lära av. Men det finns ändock några korn att hämta ur den invandring vi erhöll från forna Jugoslavien under 1990-talet.

Kompetensen behövs

Då som nu behövde Sverige arbetskraft. Vi är ett avlångt och glest befolkat land med en starkt växande ekonomi ända sedan andra världskriget och därför behövs det folk med varierande kunskaper. Finns inte den specifika kompetensen så är det en investering för landet och för företaget att utbilda arbetskraften.

Då som nu var statistiken ett verktyg som kunde användas lite hur som helst. Siffror och mätmetoder varierar beroende på vilken myndighet eller institut som anlitas. Det mest kända exemplet på det är skillnaderna mellan SCB  och Ams statistik kring arbetslösheten.

Tillbaka till Balkan

Det är spännande att blicka bakåt och, i den mån det går, jämföra flyktinginvandringen från Balkan med dagens flyktingström från Syrien, Afghanistan och Somalia. Det finns likheter och det finns avsevärda skillnader. Men det avgörande för mig när jag tittar på mina kamrater från Bosnien, är att integrationen fungerar och mångfalden berikar.