• Lars Stjernkvist (s) fick medhåll av Paul Lindvall (m). Foto: Tommy Pettersson

Återhämtningen har börjat

I samband med den årliga fastighetsdagen i Östergötland, gav Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson sin syn på det ekonomiska läget i Sverige och Europa. En ljusning börjar skönjas och en återhämtning i ekonomin har tagit fart även om det fortfarande går långsamt enligt Swedbank.

Flera av regionens ledande fastighetsbolag fanns på plats i Norrköping när Fastighetsmarknadsdagen genomfördes på Flygeln i Norrköpings Industrilandskap. Östergötland har blivit ett hett område för företagsetablering och lokalfrågorna har hög prioritet. Byggnationen av Ostlänken, som börjar 2017, har fått många att rikta blickarna mot regionen även om det ekonomiska läget i samhället har varit kärvt en längre tid. Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson gav beskedet att en vändning är på på gång i ekonomin och det börjar ljusna.

– Vi ser tecken på att en återhämtning har börjat även om det går långsamt. Det märks också en ökad optimism hos de svenska företagen. Vår bedömning är att svensk ekonomi tar fart under 2014 för att sedan växla ner under 2015. Vår prognos är att Riksbanken kommer att höja styrräntan under slutet av året och den höjningen kommer sedan att följas av ytterligare två under 2015. Den svenska styrräntan kommer därmed att ligga på 1,75 procent i slutet av 2015, menade Magnus Alvesson, som dock varnade för att den svenska exporten fortfarande kommer att ha det besvärligt då den svenska kronan har stärkts mot andra valutor.

Bostadsbyggandet tar fart

Fler tecken pekar på en ökad byggnation, framför allt i storstadsregionerna. I Linköping har flera stora byggprojekt nu påbörjats och kommer att pågå flera år framöver. Swedbanks prognos för 2014 pekar på en tillväxt av drygt 3 procent och en sjunkande arbetslöshet. Tillväxten drivs av en relativt stark konsumtionsutveckling och av en fortsatt återhämtning av investeringarna. Prognosen för 2014 är att bostadsinvesteringarna stiger med cirka 10 procent. Banken anser dock i sin prognos att det kan komma att bli brist på arbetskraft inom byggsektorn.

Samarbete efterlyses

På konferensen efterlyste professor Mats Abrahamsson vid Linköpings Universitet ett bättre samarbete mellan Norrköping och Linköpings kommunpolitiker. Hittills har det varit mest tomt prat om samarbete, enligt Mats Abrahamsson.

– Politikerna måste våga sätta ner foten och göra långsiktiga satsningar, menade Mats Abrahamsson som tröttnat på samarbeten som målas upp av politikerna, men aldrig blir nåt.

– Vi har flera projekt som pågår och det finns ett reellt intresse av samarbete, svarade kommunalrådet Lars Stjernkvist (s), Norrköping och fick medhåll av sin politikerkollega Paul Lindvall (m), kommunalråd i Linköping. – Vi har lämnat pratstadiet intygade båda politikerna och pekade på det förestående gemensamma scenkonstbolaget som är under bildande. Vi har också skapat en gemensam räddningstjänst, så vi ligger i som terrier för att agera så snabbt som möjligt och kunna gripa tillfällen när de dyker upp, sa Lars Stjernkvist och Paul Lindvall nickade bifallande.