Arla växer i Linköping

En ökad efterfrågan på olika specialprodukter gör att Arla foods nu väljer att låta NCC bygga ut sitt lager.

Allt fler väljer laktosfria produkter men även olika specialprodukter som Créme Fraiche berättar Jörgen Grauss, mejerichef vid Arla Foods i Linköping i ett pressmeddelande med anledning av den omfattande utbyggnaden.

Två tusen kvadrat

Kyllagret byggs ut med 575 kvadratmeter och emballagelagrets yta ökar med 1 550 kvadratmeter. NCC ska också bygga en mätkammare för mejeriets neutraliseringsanläggning där vatten och kemikalier från rengöring av processutrustningen neutraliseras innan det går vidare ut i kommunens avloppsnät. Ett komplicerat arbete med pålning och ledningsdragning inne på det trånga mejeriområdet.

Ett utmanade bygge

– Vi har sedan många år ett bra samarbete i partnering med Arla Foods och byggde ut kyllagret i Linköping 2015. Att bygga i direkt anslutning till mejeriets pågående verksamhet är stor en utmaning och vi kommer att ha stort fokus på planering och logistik, säger Andreas Saltin, affärschef NCC Building. Arbetet har inletts och de nya lagerytorna ska stå klara i december 2017.