• Landshövding Elisabeth Nilsson flankeras av Pionjärbyggaren Rimon Charib och Startbyggaren Isam Hussein Ali Al-Bayati. Foto: Stefan Hedström
  • Vi kommer från Norrköping. Foto: Stefan Hedström
  • Stora delar av juryn samlades på slottet för att dela ut priset. Foto: Tommy Pettersson

Årets nybyggare i Östergötland

I slutet av 1800 -talet utvandrade en stor del av den svenska befolkningen till det då förlovade landet USA. De flyddde, kan man säga om man vill uttrycka det drastiskt, från ett av Europas fattigaste länder till ett land de egentligen inte kände till.

Det beräknas att drygt åtta miljoner svenskättlingar idag är bosatta i stater i Mellanvästern. De svenska nybyggarna kom till ett land som höll på att byggas om och byggas upp av invandrare.  Wilhelm Moberg har på ett fantastiskt sätt skildrat med vilka umbärande svenskarna tog sig an att skapa sig en ny verklighet på andra sidan kontinenten. Man flydde från hunger och elände i det gamla landet och många gånger fanns det inget annat val än att emigrera från fattigdom och förtryck. Alla hinder låg framför dem i början. Språket hindrade, integrationen med de som kommit till landet lite tidigare var för det mesta fyllt med svårigheter och avsaknaden av en stark nationell myndighet gjorde inte saken bättre.  

All vår början bliver svår

Men svenskarna satte igång med ett hårt arbete i att bruka jorden och att hjälpa till att bygga det nya landet. 

Det är alltid lika vanskligt att göra historiska liknelser mellan århundraden och olika länder. Men ibland är det nyttigt att sätta in vår egen samtid i et historiskt sammanhang. I tider av ekonomisk oro byggs främlingsfientlighet och i värsta fall även rasism upp. Kampen om jobben hårdnar på arbetsmarknaden och alla skyller på alla att en del får gå arbetslösa. Under efterkrigstiden tog de svenska industrialisterna hit mängder av arbetskraft från Italien, Jugoslavien och Finland. Då var det efterfrågad och kompentent arbetskraft som kom. Idag är vi tacksamma för det. På 1970-talet kom invandringen den latinamerikanska och från fascistiskt styrda länder som tillexempel Chile, Grekland och Portugal. Idag är vi tacksamma för det.

Svenskarna 2050?

Sedan dess har vi haft både arbetskraftsinvandring och flyktingmottagning under reglerade förhållanden. Många gånger är det folk som flyr från krig och dödshot till ett ekonomiskt rikt land. Idag ser vi utländska namn på de arbetsuppgifter som flergenerationssvenskarna har ratat i förtid. den svenska vården skulle inte klara sig idag om inte vi hade kvinnorna från Iran, Irak och Ryssland. Även inom företagssektorn dyker det upp företagsamma invandrare och då inte enbart inom restaurangbranschen utan över allt i samhället. Vi kan kalla dem för Nybyggare.

Sveriges nya  Nybyggare möts ofta misstänksamhet och motstånd i sitt företagande. Detta gäller från såväl finansiärer som från myndigheter. Idag väljer cirka 9 000 Nybyggare årligen, trots svårigheter och bristande kontakter, att starta eget. Sverige har cirka 70 000 Nybyggare som bidrar till välfärden. IFS som arbetar med att hjälpa till att starta företag har instiftat priset Årets Nybyggare som delas ut varje år. ALMI Företagspartner Östergötland ansvarar för organisation av Årets Nybyggare i Östergötland och sponsrar evenemanget tillsammans med SEB.

Vid en högtidlig ceremoni på Slottet delades priset nyligen ut till två stycken företagare från Norrköping.  Landshövding Elisabeth Nilsson som höll i arrangemanget vill tillsammans med Nybyggarjuryn lyfta fram goda exempel och förebilder, och bryta den stereotypa bilden av invandrarföretag.

Norrköping en vinnare

Isam Hussein Ali Al-Bayati med sitt Norrköpings Bilskrot fick priset i kategorin Nystart och Pionjärpriset tilldelades Rimon Gharib från OnScreen.

Redan en månad efter att Isam kom till Sverige registrerade han sitt företag Norrköpings Bilskrot och några månader senare var företaget igång. Svårigheter som att skaffa lämplig mark, det svenska regelverket, det svenska språket samt många grova stölder från företagets lager, har inte stoppat Isam. Han började med en bärgningsbil och en barack på tomtmarken och idag har han en stor hall med sex anställda. Nyligen har företaget även påbörjat miljöcertifiering. Isams resa med att bygga upp ett stabilt företag har inte varit lätt. Gång på gång har han drabbats av motgångar som han genom sin entreprenörskraft och uthållighet har övervunnit gång på gång.

Rimon Gharib och hans företag On-Screen var bland de första i Sverige att använda en ny teknologi för att bygga stora reklam- och resultatskärmar till företag och sportarenor och han hämtade inspiration från Las Vegas. Verksamheten utökades senare med egna miljövänliga och energisnåla gatubelysningslampor som ger stark belysning. Förutom kommuner i Sverige har Rimons lampor väckt intresse utomlands och ett första avtal med ett stort företag i Norden samt en kommun i södra Europa är på gång. On-Screen har flera lokala företag som underleverantörer och därigenom, förutom två egna anställda, sysselsätter de ytterligare 25 personer.

Det spelar ingen roll var man kommer ifrån, om det inte är Norrköping, det är betydligt mer intressant att veta vart man är på väg. de båda företagarna är också nominerade till det nationella priset, som delas ut av HMK Carl XVI Gustaf senare i höst.

 

FAKTA:

En Nybyggare är en person med utländsk bakgrund som valt att starta eget företag. Han eller hon ska med begränsade resurser, genom hårt och målmedvetet arbete, ha nått framgång i sitt företagande. Med priset vill IFS inte bara hedra en duktig svensk företagare med utländsk bakgrund utan även hedra alla dessa nya svenskar som valt det egna företagandet som en väg till försörjning man vill även genom priset belysa de speciella svårigheter dessa företagare har att möta och överkomma.