• Gamla jobb försvinner och nya jobb tillskapas, sådana som vi inte ens vet namnet på idag. Foto: Anders Lindkvist

Arbetsmarknaden i en digitaliserad framtid

Kanske är detta det mest svårfångade man kan tänka sig att förutspå. Vi kan lätt konstatera hur industrisamhället mer och mer togs över av det så kallade tjänstesamhället. Lätt, för att det tillhör vad vi ser i backspegeln.

Men vad som händer, då det vi kallar för den tredje revolutionen nu tar vid och som görs möjlig av digitaliseringen, det kan vi bara gissa. Det tillhör framtiden, lika oförutsägbar som alltid. Ändå måste vi göra vad vi kan för att förbereda oss och försöka läsa tecknen i tiden.

Arbetsförmedlingen har här ett särskilt ansvar.

Behov om fem år?

Även om arbetsmarknaden just nu är jättehet, finns det många som behöver stöd, utbildning och praktik, för att kunna svara upp mot vad som efterfrågas. Hur man ser på sin uppgift i denna brytningstid fick jag möjlighet att diskutera med Pernilla Sandell och Håkan Ljungberg.

Pernilla är relativt nytillträdd chef för Arbetsförmedlingen Mellersta Östergötland (Linköping, Åtvidaberg och Ydre) och har en gedigen bakgrund i skolans värld. Håkan har lång erfarenhet av kontorets arbete inom olika områden och är sektionschef för avdelningen som har till uppgift att underlätta invandrares integration på arbetsmarknaden. Och att förutsättningarna har förändrats är han den förste att intyga:

– Jag började i Finspång för 20 år sedan, då trakten dominerades av industri och småbruk. Det var längesen. Vi gör hela tiden prognoser, två gånger per år, då arbetsgivare får ange sina behov framåt i tiden. Ju längre fram prognosen sträcker sig, ju osäkrare blir naturligtvis resultatet. Som då jag frågade en arbetsgivare om hur han såg på behovet på fem års sikt .

– Jag vet inte ens vad som händer om två veckor, svarade han.

En föränderlig värld

Pernilla understryker osäkerheten och tar exempel från skolans värld.

– Om 20 år finns inte längre hälften av de jobb som vi nu ser omkring oss. Hälften av våra elever kommer att arbeta med yrken som inte finns i dag. Även om smarta datorer kan ta över mer och mer av dagens produktion, kommer nya jobb hela tiden att skapas - och inte alla behöver kräva högskolestudier. Pernilla tillägger:

– Vi från Arbetsförmedlingen måste stå på tå för att följa utvecklingen och jag ser gärna en närmare samverkan mellan skola och arbetsförmedling.

Kommer smygande

Utvecklingen kommer som alltid smygande och ingen av dem kan i dag peka ut några arbetsuppgifter som märkbart försvunnit. Idag överväger fördelarna. De ser båda digitaliseringen som något positivt utifrån den egna verksamheten.

– Både tjänstemän och arbetssökande har lättare att hitta fram till en passande matchning mellan den sökandes förmågor och behoven hos arbetsgivaren, vilket är själva essensen i Arbetsförmedlingens uppgift.

Men visst finns också farhågor. Självstyrande bilar och bussar är bara exempel på vad som kommer att bli vanligt i framtiden. Till och med texter i tidningar och media kommer att produceras av robotar och görs så redan idag. Även om några stora förändringar ännu inte kan märkas, gäller det att ha beredskap.

Pernilla understryker återigen skolans roll.

– Vi kan genom våra prognoser se hur vissa förmågor eftersöks allt mer av arbetsgivare. Den framtida arbetsmarknaden kommer att efterfråga mer av flexibilitet, av social kompetens, kritiskt tänkande och förmåga att analysera och att hitta sin roll i ett team. Vid sidan av kunskapsmålen kommer detta att vara avgörande. Vår uppgift kan många gånger bli att fortsätta skolans arbete, att inte bara leda vidare till jobb, utan också till fortsatt utbildning. Jag tror att det vore viktigt om vi kunde träffa eleverna redan på högstadiet för att förmedla det vi vet.

Enkla jobb

Håkan kommenterar det begrepp som enligt många ska lösa en del av integrationens problematik:

– Jag tror inte det finns något som heter enkla jobb, däremot tror jag att det finns delar av de ordinarie jobb vi har idag, som kan utföras av någon annan. Vi på Arbetsförmedlingen är ju själva arbetsgivare och jag ser uppgifter i vår organisation, som inte nödvändigtvis behöver utföras av en arbetsförmedlare och inte heller kan göras av en dator. Kompletterande arbetskraft, som underlättar och effektiviserar, helt enkelt. Det ser jag som en möjlig väg. Det kräver naturligtvis öppenhet och ett visst mod från arbetsgivarna.

Pernilla tycker att kontakten, inte minst med kommunen, varit god då det gäller att skaffa praktikplatser, som kan leda vidare. Håkan kompletterar:

– Även om gymnasiet kan ses som en inträdesbiljett, kan praktik under en tid visa sig viktig. Vi har en arbetsmarknad idag som inte bara premierar formella kunskaper. Det finns många olika vägar som leder fram till ett jobb.

Gynnsam arbetsmarknad

På Arbetsförmedlingen glädjer man sig åt den stora efterfrågan.

– Det finns egentligen inte något område som inte har ett stort behov av arbetskraft, utom möjligtvis jord och skogsbruk. Vård, omsorg och skola, alla behöver de mer arbetskraft. Och vi ser hur hantverksyrkena genomgår en renässans. Även om vägen fram till ett jobb kan se olika ut - och många av framtidens jobb har vi inte ens namnet på i dag - kommer det alltid att ställas krav på både utbildning och praktik, säger Håkan Ljungberg.