Arbetets museum får en miljon

Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. Ett bidrag som är av stort värde för ett framgångsrikt kulturmiljöarbete. Bidragen är bland annat avsedda för renoveringsarbeten vid Råås kvarn i Östergötland. Nytt för i år är att Stiftelsen Arbetets museum får en miljon kronor.