• Ove Andersson, drift och underhållschef på SM Entreprenad och Senja Ljung, vd på samma företag poserar vid en grävmaskin från anno datzumal. Foto: Tommy Pettersson
  • Det går framåt för SM Entreprenad. Foto: Tommy Pettersson

Anrikt företag med ny styrning

Sedan drygt ett år tillbaka har det gamla anrika företaget SM Entreprenad nya ägare i form av vd:n Senja Ljung samt Erik Nylin och Lars Preuschhof. Företaget startades 1950 och har ett grundmurat rykte som en pålitlig utförare av tjänster inom markanläggning, service och underhåll.

SM Entreprenad grundades 1950 av Manne Karlsson och Ingvar Alfredsson. Företaget togs sedan över av Mannes son Rolf Karlsson och efter det av Rolfs son Lars Karlsson. Lars Karlsson sålde 2013 familjeföretaget till Senja Ljung, Erik Nylin och Lars Preuschhof.

Bred verksamhet

SM Entreprenad har en bred verksamhet och arbetet med olika områden men från början så jobbade man med olika diknings och ledningsarbeten för främst jordbruket. Under 1970 och 80-talen breddades verksamheten ytterligare när uppdragen kring exploatering av områden som nybyggnationer av fritidshus, hyreshus och villor blev allt fler. Idag har man kompletterat verksamheten med olika typer av grönytor, som parker och trädgårdar. Basen i verksamheten består markarbeten i samband med olika byggnationer och främst då i Östergötland.

Östergötland

– Vi har våra huvudskaliga uppdragsgivare i Norrköping, Linköping och Söderköping men vi har även uppdrag lite här och var i landet, berättar den relativt nytillträdda vd:n. Ny i företaget är dock inte Senja Ljung på något sätt då har var ansvarig för ekonomin där under tio år. Kom till företaget gjorde hon för tolv år sedan och då som konsult och tills man hittat en ny ekonomichef. Hon blev dock kvar och det ångar hon inte alls.

– Det är ganska många som jobbat här länge och det tar jag som ett gott betyg på att man trivs, poängterar Senja Ljung vidare och berättar i samma andetag att hon brukar prya på de olika avdelningarna på företaget. Då är det viktigt att ha en uppgift och tillföra något. Det är även skillnad på att göra ett besök och att vara med en hel dag. Hennes pryande uppskattas av hennes anställda.

35 anställda, 80 miljoner i omsättning

– Vi är i nuläget 35 personer som jobbar på SM Entreprenad men vi står inför en viss generationsväxling och det kommer att innebära att vi måste anställa. Sedan fick vi ett nytt avtal med Söderköpings kommun som innebär att vi ska sköta underhåll och service på deras fastigheter, ha jour och sköta både gräsklippning och snöröjning. Vi har haft detta uppdrag under sju år men nu så är det upphandlat på ett annat sätt, berättar Senja Ljung med nöjd röst. Omsättningen i företaget är 80 miljoner i fakturerade arbeten och intäkter.