Ändrade kompetenskrav

Företagen i Östergötlands län märker tydligt av teknikutveckling och digitaliserings effekter. I nästan vart fjärde företag har kompetenskraven förändrats i hög utsträckning under de senaste fem åren. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät. Digitalisering och teknikutveckling utmanar befintliga värdekedjor och affärsmodeller och förändrar innehållet i många yrken. Att företagen kan anpassa sig till förändringarna är en förutsättning för att behålla konkurrenskraften. 52 procent procent av de svarande företagen i länet hade försökt rekrytera under de senaste sex månaderna, en ökning från 46 procent procent 2014. Företag inom många branscher har svårt att hitta den kompetens de behöver. Särskilt svårt har det varit för företag inom byggsektorn, industrin, IT- och telekom samt vårdsektorn.

Nätverk

– Företagen rekryterar fortfarande mest via nätverk och kontakter, allt fler använder sociala medier i sina försök att finna rätt medarbetare. Dessvärre ökar andelen företagare som anser att Arbetsförmedlingen har fungerat dåligt som rekryteringsväg, säger Ulla Lönn, regionchef hos Svensk Näringsliv i Östergötlands län, i ett pressmeddelande.