• Jenny Johnson är marknadschef på elbolaget Bixia. Hon berättar att allt fler väljer närproducerad och förnybar el. Bixia har exempelvis ökat sin kundstock vad gäller privatpersoner som väljer det miljövänligare alternativet med 200 procent på ett knappt år. Foto: Leif Larsson
  • Lantbrukaren Jan Johansson på Vistena gård utanför Skänninge har två vindkraftverk och en växande solcellsanläggning. Elen från vindkraftverken distribueras via Bixia. Foto: Bixia

Allt fler väljer närproducerad el

Elbolaget Bixia märker att intresset för närproducerad och förnybar el växer. Sedan årsskiftet har antalet privatpersoner som väljer alternativet Bixia nästan ökat med 200 procent.

– Ökningen är från 1 000 till 3 000 kunder. Ingen hög totalsiffra men många fler på kort tid och det är vi glada för, påpekar Jenny Johnson, marknadschef på Bixia.

Bixia har sitt huvudsäte i Linköping och ägs av sju elbolag i Sverige. Kunderna är både privatpersoner och företag och finns i hela landet.

Val av avtal

Företagen har flera avtal att välja på medan de privata kunderna kan välja avtalet som kallas Bixia Nära och som består av närproducerad och förnybar el inom områdena sol-, vatten- och vindkraft. Bixia Nära-avtalet kostar 29 kronor mer i månaden än ett vanligt avtal. Den extra pengen betyder att både konsument och elbolaget bidrar till att värna miljön.

– Intresset för närproducerat och förnybart ökar och människor är generellt sett mer medvetna i dag. Vi ser att allt fler aktivt väljer elleverantör, kanske inte lika stor utsträckning som andra tjänster i hushållet, men det är en stor skillnad jämfört med för ett par år sedan, klargör Jenny Johnson.

Omkring 1 200 producenter i landet levererar den el som Bixia säljer. Det handlar om mindre producenter och inte om stora bolag.

Mest vindkraft

I Östergötland finns många producenter och produktfördelningen bland dem är 98 procent vindkraft och två procent vattenkraft. Många av vindkraftsproducenterna finns i Mjölbytrakten. Varje producent försörjer i genomsnitt 280 hushåll och i Östergötland finns cirka 700 Bixia Nära-kunder.

– Vi vill att förnybar el ska räcka till alla och då behövs fler producenter. Därför försöker vi stötta de som vill producera eller de som har överskott av el som vi då kan köpa av dem och sälja vidare. Det behövs också fler som väljer förnybart och närproducerat så att producenterna får avsättning. Viktigt är också att förändra elvanorna så att elen räcker. Många energispartips ger bra effekt. Det finns också möjlighet att öka andelen vattenkraft, det finns många bra outnyttjade lägen för vindkraft och större möjligheter till solkraft än vad kanske många tror, konstaterar Jenny Johnson. Hon påpekar att viljan säkert finns hos både privatpersoner och företag att välja miljövänligare alternativ men att elmarknaden är svårnavigerad.

– Numera är många noga med vilken mat man äter men inte lika noga med att kontrollera var elen kommer ifrån. Men det är på god väg att ändras. Bixia har även en miljöfond som bidrar till att öka det förnybara och närproducerade. Det är pengar som befintliga eller blivande producenter kan söka. Sedan 2008 har det delats ut cirka sju miljoner kronor ur fonden.

– Det kan exempelvis vara pengar för att bygga solpaneler eller till tillstånd för att bygga vindkraftverk. Det kan också vara till att bygga laxtrappor och fiskvägar så att man kan behålla en vattenkraftstation. Pengarna är helt enkelt till för att det ska bli mer närproducerad el, redogör Jenny Johnson.