• De privata aktörerna blir allt fler inom fordonsbesiktningen. Fortfarande är statliga Bilprovningen störst med omkring en tredjedel av marknaden som omfattar omkring sex miljoner besiktningar varje år. Foto: Leif Larsson

Allt fler aktörer inom bilbesiktningen

För fyra år sedan avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige. Sedan dess konkurrerar ett ökande antal privata aktörer med statliga Bilprovningen. I dag har de sistnämnda en tredjedel av marknaden.

För inte så länge sedan fanns bara Svensk Bilprovning att vända sig till när bilen skulle kontrollbesiktigas. Enligt Bilprovningen så har man i dag omkring tio stycken konkurrenter och aktörerna är åtminstone två i varje län.

Enligt Transportstyrelsen utförs omkring sex miljoner besiktningar varje år. Så det finns kunder att vinna. Bilprovningen är fortfarande den största aktören i branschen.

På sistone har 30 nya stationer tillkommit i Sverige och av dessa stod Bilprovningen för två. Ökningen av stationer är konstant och stor. För fyra år sedan fanns 190 ställen att ta bilen till, i dag är antalet 350 stationer. En ökning med hela 84 procent. Bilprovningen har 92 stationer i landet med totalt 650 anställda. Man är i dagsläget den enda aktören som är rikstäckande.

Helgöppet

För att möta konkurrensen i branschen har Bilprovningen numera öppet på kvällar och helger där sådan efterfrågan från kunderna finns. I ett par års tid har det också varit möjligt att besiktiga utan att boka, bara åka till stationen så gås bilen igenom. Alla stationer har inte den servicen men de ökar, från 17 till 35 under de senaste kvartalet. Bilprovningen omsatte 785 miljoner kronor under 2013.

Tidsramar

Som de flesta vet så styr sista siffran i registreringsnumret vilken period som ett fordon ska besiktigas. Perioden är fem månader lång. Första gången ett fordon, med en totalvikt av högst 3,5 ton, ska besiktigas, är senast 34 månader efter att det tagits i bruk. Nästa gång är två år senare. Därefter varje år. En del nya fordon ska besiktigas redan efter ett år, exempelvis utryckningsfordon, hyrbilar och trafikskolebilar.

Tunga fordon som till exempel personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt över 3,5 ton, ska kontrollbesiktigas första gången inom 12 månader efter att fordonet tagits i bruk. Därefter sker besiktning senast ett år efter att senaste besiktningen gjordes.