Affärsidéer utvecklas

Young Capital har fått i uppdrag av Fria Läroverken i Norrköping att under detta läsår hjälpa eleverna inom handelskursen för årskurs 2 med att utveckla sina affärsidéer genom att driva UF-företag eller som fristående projekt.