• Pernilla Sandell och Pål Kasimir, chef respektive verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen i mellersta Östergötland berättar att AF har många projekt och metoder för att hjälpa arbetsmarknaden. AF tar också till sig kritik och förnyar sig. Foto: Leif Larsson

AF förnyar sig och blir effektivare

Arbetsförmedlingen får ibland kritik för att vara onyttig och emellanåt kräver politiker nedläggning. Här förklarar Pernilla Sandell och Pål Kasimir på AF i Linköping om AF:s roll, värde, aktuella projekt och nya arbetssätt.

– Vi har haft samma uppdrag i 100 år men förutsättningar och innehåll är olika, säger Pål Kasimir. Pernilla Sandell är arbetsförmedlingschef i mellersta Östergötland och ny på posten sedan ett halvår. Hon har en gedigen bakgrund i skolvärlden.

Samordnar

Pål Kasimir har arbetat 20 år på AF och är i dag verksamhetssamordnare.

– Vårt huvuduppdrag är att matcha arbetssökande med arbetsgivare vad gäller jobb och utbildning. Vi arbetar med att rusta enskilda och ofta är det sådana som står långt ifrån arbetsmarknaden, upplyser Pernilla Sandell. Pål Kasimir berättar om den nya utmaningen på arbetsmarknaden som skiljer sig från förr.

– Numera är kraven från arbetsgivarna högre samtidigt som det finns fler som inte når upp till dem. Det kan vara de som är nya i Sverige, är funktionsnedsatta eller inte har tillräcklig utbildning. Dessa grupper är i fokus hos AF som stöttar på olika vis, exempelvis gällande betyg.

– Vi hjälper till via olika snabbspår så att nyanlända får sina betyg validerade (kartlagda och godkända), det är en förutsättning för att få jobb i det man är utbildad för, fastslår Pernilla Sandell. En annan insats är de subventioner som AF går in med.

– På sätt och vis kan man säga att vi skapar jobb genom att subventionera anställningar för funktionsnedsatta som arbetsgivaren annars inte hade gett jobb. Men egentligen skapar Arbetsförmedlingen inte jobb, vi förmedlar, påpekar På Kasimir. Men via ett eget gott exempel ger AF långtidsarbetslösa jobb genom att anställa dem i tre-fyra månader.

– Många av dem saknar mål och självförtroende. Här växer de och nästan alla som varit här går sedan till jobb eller utbildning. Människor har ofta oanade resurser och arbetsgivare som ger dem chansen kan vi stötta med ersättningar, redogör Pål Kasimir.

Nyanlända

En annan AF-satsning kallas projekt Mirjam som riktar sig till lågutbildade, nyanlända kvinnor.

– De får lära sig hur arbetsmarknaden fungerar, vi hjälper dem att sätta upp mål i livet och de gör studiebesök. Jag har varit med på träffar och man blir varm i kroppen när man ser hur tacksamma de är, säger Pernilla Sandell. På AF:s hemsida finns Platsbanken med tusentals lediga jobb och i Min profil kan arbetssökande presentera sig själva så att arbetsgivare kan hitta dem. Det finns dock en ännu större förmedlare av jobb, nämligen djungeltrumman. Den varianten har vissa grupper inte tillgång till.

– Det är svårt att att ha ett kontaktnät om man är ny i Sverige eller länge varit sjuk eller arbetslös. Då kan vi vara viktiga i hjälpa till med jobb och utbildning, förklarar På Kasimir. Pernilla Sandell och Pål Kasimir poängterar att AF lyssnar och tar till sig kritik. Inte minst anstränger man sig för att göra organisationen mer effektiv och måluppfyllande.

– Vi har påbörjat en förnyelseresa för att höja förtroendet. Det är tre år sedan startskottet och fram till 2021 ska vi gå från att vara generalister till specialister. En kund med ett ärende i dag hamnar ofta hos en handläggare, framöver ska man komma till en specialist i just det man har behov av, upplyser Pernilla Sandell. AF har redan i dag ett antal människor i yrken som säkert är okänt för gemene man.

Syns inte

Några exempel är socialkonsulenter, arbetspsykologer och arbetsterapeuter. Det finns och sker mycket i AF som inte syns utifrån. Det vill man också informera bättre om.

– Besökare hos oss blir ofta imponerade och säger att det inte hade en aning om att vi gjorde allt som vi gör, berättar Pål Kasimir. En detalj handlar om att AF gör prognoser på utvecklingen på arbetsmarknaden i syfte att veta hur man ska lägga upp sina insatser. – För att kunna lyfta arbetssökande så måste de rustas rätt. Så därför frågar vi två gånger per år arbetsgivare om rekryteringsbehov. Vi kontaktar stora och små arbetsgivare, nya och återkommande och i olika branscher. I landet handlar det om många tusen. Vi får då en bra bild av läget, konstaterar Pål Kasimir.

Samma resultat

Att AF inte är tillräckligt bra och borde ersättas av ett privat alternativ hörs ibland från politiker.

– Arbetsförmedling i offentlig eller privat regi brukar uppnå ungefär samma resultat, klargör Pål Kasimir och förklarar att AF i dag de facto är involverat i det privata.

– Vi upphandlar tjänster hos privata aktörer, sådant som tidigare sköttes av det offentliga. Både Pernilla Sandell och Pål Kasimir tycker att Arbetsförmedlingen är en betydelsefull aktör i samhället.

– Vi bidrar till att människor kommer ut i jobb och betalar skatt och det är ju bra för Sverige.