7 000 000 kronor extra

Linköpings kommun ska satsa sju miljoner kronor extra per år från och med 2016 för att genomföra höjda ambitioner för event och besöksnäring. Det ska stärka stadens attraktionskraft och bidra till att skapa fler jobb. Linköping har på senare år vuxit starkt som besöksstad.