485 fick nya jobb

Under 2016 fick 485 personer i Östergötlands län nya jobb eller praktikplatser genom Samhall AB. I hela Sverige var det totalt 7 550 personer med funktionsnedsättning som under året fick jobb eller praktik hos Samhall. Dessutom fick 1 179 personer anställning hos andra arbetsgivare genom Samhall.