• Jonas Sjölin är lantmäterichef och ansvarig för att ta fram kartverktyget. Foto: Kajsa Nilsson
  • Med fingerrörelser zoomar man in och ut och flyttar på bilden. Foto: Kajsa Nilsson

3D-visualisering visar kommande byggprojekt

Med en 3D-karta över Linköping kan man på ett enkelt sätt få överblick över aktuella och kommande byggprojekt. Snart kommer alla linköpingsbor ha tillgång till kartan men hittills är det bara politikerna som fått se den detaljerade informationskartan. Under veckan presenterades nyheten för kommunpolitiker vid budgetberedningen i Stadshuset.

På kartan visas pågående och planerade byggprojekt. På taket till ett 3D-ritat hus står det ”10 vån?” för att förtydliga att man ännu inte tagit beslut om hur högt huset ska byggas. Med hjälp av fingerrörelser kan man zooma in och ut och byta vinklar för att se projekten i sin helhet. Ännu finns bara kartan på 3D-bordet som står i Stadshuset men tanken är att medborgare ska blandas in och att kartan kan placerar på Medborgarcentrum.

Webblösning

– Nästa steg är att utveckla en webblösning och en lösning för läsplatta, säger Jonas Sjölin, lantmäterichef och ansvarig för att ta fram det nya verktyget. På så vis blir det tillgängligt för alla.

Ett ytterligare steg för att utveckla kartan är att medborgare hemma vid datorn eller surfplattan kommer att kunna sätta markeringar där de kommenterar vad just de tycker. Sedan kan fler hitta dit och yttra sin åsikt. Men riktigt där är man inte än.

Medborgardialog

Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall ser fördelar med att kommunicera med medborgarna via kartan.

– Detta är naturligtvis ett stöd för politiska beslut, men framför allt förstärks möjligheterna till en ännu bättre medborgardialog. Nu finns nya möjligheter för medborgarna att vara delaktiga i formandet av morgondagens och framtidens Linköping, understryker han.