• Michel Gozzi är vd på Pema Sweden, bemanningsföretag med säte i Norrköping, som vuxit kraftigt de två senaste åren. Bland annat har antalet anställda ökat från 300 till 1 300 och antalet kontor i landet från två till nio. Foto: Leif Larsson

300 anställda har blivit 1300 på två år

De två senaste åren har bemanningsföretaget Pema Sweden, med säte i Norrköping, vuxit enormt.

– Vi har ökat från 300 anställda till 1 300 och omsättningen har ökat från 200 miljoner kronor om året till en halv miljard, upplyser Michel Gozzi, vd på företaget.

Pema startade 1997 och var länge regionalt baserat i Norrköping och Linköping. Men de två senaste åren har företaget expanderat kraftigt och har nu kontor på nio orter, bland annat i Stockholm, Helsingborg och Eskilstuna.

En viktig orsak till tillväxten är många fler nationella affärer och avtal. Och expansionen ska fortsätta.

– I år ska vi konsolidera oss, men växa en del. Tanken är att ta större kliv 2017 och 2017-18 är planen att gå mot en miljard i omsättning. Vi har också en nordisk vision, först att etablera oss i Norge, sedan i Finland, berättar Michel Gozzi.

Pema består av moderbolaget Pema Sweden och dotterbolagen Pema People och Pema Partner. Det sistnämnda sysslar med fastighetsdrift och omsätter 100 miljoner kronor medan People-delen omsätter 400 miljoner och har på repertoaren uthyrning, rekrytering, omställningstjänster och utbildning.

Bra fackrelation

Tillväxten har gjort Pema till ett av Sveriges tio största bemanningsföretag, det finns omkring 500. Michael Gozzi pekar på två saker som sticker ut och gör företaget ovanligt.

– Vi har 70 procent fast anställda, det är ovanligt mycket för vår bransch. Vi premierar dem som stannar, efter, fem, tio och 15 år. Ofta är det unga personer i den här branschen som snabbt söker sig vidare men hos oss stannar många. Det här betyder kontinuitet och bättre produktivitet hos våra kunder, redogör vd. Michael Gozzi nämner också bra relationer med fackförbund.

– Att ta in bemanningsföretag står inte högt på fackens lista men om de måste gå med på det så vet de att vi står för bra förhållanden och ordning och reda. Det finns mycket tillit mellan oss och facken och det hjälper oss i våra affärer, påpekar han. Fler tjänstemän Historiskt sett så har Pema mest hyrt ut till verkstad, lager, industri och byggsektorn, exempelvis snickare, svetsare och byggare. Det är fortfarande en stor del men utbudet breddas hela tiden.

– Vi försöker nu arbeta mer med tjänstemannasidan och det är den del som växer mest. Det handlar om administratörer, ekonomer, forskare, ingenjörer. Vi erbjuder uthyrning av många yrkeskategorier.

Är då bemanningsföretag nödvändiga?

Pema-vd:n är övertygad om det är så. Och förklarar varför.

– Företag är i olika cykler och behöver flexibilitet. Man kan ha en topp i produktionen, någon kanske är mammaledig eller sjukskriven eller så har man startat ett temporärt projekt som kräver 20 personer. Då behövs vi. Tidigare överanställde företagen ofta för att klara svängningar men i dag finns högre krav på effektivitet och produktivitet, förklarar han och pekar på samhällsnytta med sin bransch: 

– Unga och invandrare är grupper som generellt sett kan ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kan via oss hitta en inslussning till andra företag. Vad är då roligast i ditt arbete?

– Att vara med och skapa jobb. Hos Pema har det på två år tillkommit 1 000 nya jobb och alla vet hur roligt det är att gå hem till familjen och berätta att man fått ett nytt jobb. Det påverkar många runtomkring och är en viktig del i livet, avrundar Michel Gozzi, vd för bemanningsföretaget som verkar växa över alla tänkbara bräddar.