• Elisabeth Nilsson, Roger Altsäter, VD AB Göta kanalbolag, Lars Stjernqvist, Henrik Löfgren Divisionschef NCC AB samt statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet var de som invignings cyklade. Foto: Elin Elmby
  • En traditionsenlig kanonsalut invigde årets kanalsäsong. Foto: Elin Elmby
  • Dragvägen och kanalbanken har totalrenoverats, ett omfattande och komplicerat arbete som på vissa delar ersatt, delvis med samma teknik, 200 år gamla konstruktioner. Foto: Elin Elmby

200 miljoner kronor satsade hittills

På Göta kanalrenoveringen

Den tredje maj invigdes det 185 årets Göta kanalsäsong och man passade då samtidigt på att visa upp lite av den mångmiljon renovering som pågår just nu av kanalen.

Närvarande vid festligheterna var bland andra statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet tillsammans med Elisabeth Nilsson, ordförande AB Göta kanalbolag tillika landshövding i Östergötland. Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping samt Henrik Löfgren, Divisionschef Infraservices NCC.

Ute och cyklade

Det högtidliga eventet i Norsholm avslutades med en kort invigningscykling längs kanalen och traditionsenlig kanonsalut som hörde över halva Östergötland.

När Göta kanalsäsong 2017 invigdes i Norsholm kunde man se vilket resultat den hittills största renoveringsinsatsen längs Göta kanal har förskönat området. Dragvägen och kanalbanken har totalrenoverats, ett omfattande och komplicerat arbete som på vissa delar ersatt, delvis med samma teknik, 200 år gamla konstruktioner.

En ny rastplats har skapats

Invigningstalarna berömde specifikt satsningen som staten, ägare av Göta kanal, gjort för att bevara Sveriges största kulturarv och säkra dammsäkerhetsperspektivet. Initialt har det satsats 200 miljoner av den cirka halv miljard som är till för att säkerställa en hållbar framtid på och vid kanalen.

– Vi har all anledning att vara stolta över detta vackra, unika byggnadsverk, ett tekniskt mästerverk som kantas av charmiga hus, fina dragvägar och vackra alléer. En kanal värd att vårda för framtiden vilket vi är tacksamma regeringen satsar på via upprustnings-projektet Göta kanal 2.0, sade Elisabet Nilsson, landshövding Östergötland och ordförande i AB Götakanalbolag, i sitt invigningstal.

Mellan Linköping och Norrköping

Norsholm, beläget i Norrköpings kommun representerades av Lars Stjernqvist, född i Motala och studietid i Linköping, har nu fått ännu ett utflyktsmål och reseanledning för besökare från hela världen till fots, cykel eller bil.

Besöksnäringens möjligheter längs med Göta kanal utvecklas ständigt och var naturligtvis ett återkommande ämne hos talarna.

– Med över tre miljoner besökare per år är Göta kanal en viktig motor för svensk besöksnäring och besöksnäringen är ett draglok för svensk export som bygger på allt Sverige har att erbjuda, natur, historia, kultur, sport och gastronomi. Göta kanal representerar allt detta i en unik kombination, sade Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet under sitt inledande tal och avslutade med att lyfta fram uppdraget och målsättningen om en sammanhängande cykelled längs kanalen till år 2020.

Göta kanals seglationssäsong 2017 är nu igång och den sträcker sig mellan 3 maj och 29 september.

 

Göta kanal:

Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar. Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater. Göta kanal är öppen maj-september.

AB Göta kanalbolag är ett aktiebolag som grundades 1810 och ägs av staten. Huvuduppdraget är att bevara och utveckla Göta kanal samt att skapa förutsättningar för turism längs kanalen. Företaget har 23 åretruntanställda samt ca 100 säsongsanställda. Huvudkontoret ligger i Motala.