• Annelié Almérus berättar om var jobben finns. Foto: Tommy Pettersson

200 jobb i kompassen

Nyligen har Arbetsförmedlingen genomfört en uppdatering av sin yrkeskompass inför det uppkommande gymnasievalet. Kompassen visar på möjligheter att få jobb inom 200 branscher.

Till den här uppdateringen har intervjuer med drygt 12 000 arbetsgivare genomförts. Utöver dessa intervjuer har Arbetsförmedlingen även pratat med branschorganisationer, för att tydligare se möjligheten att få arbete inom specifika yrken.

– Jag hoppas att kompassen kan användas som vägledning för ungdomar som gärna vill se hur arbetsgivarna ser på jobbmöjligheter i dagens läge. Men även som en tydligare beskrivning om vad flera yrken handlar om, säger Annelié Almérus, arbetsmarknadsanalytiker vid arbetsförmedlingen.

I Östergötland ser Arbetsförmedlingen en trend på ökande arbetstillfällen för bland annat civilingenjörer, byggarbetare och IT-tekniker. Detta är däremot branscher som kommer att öka, men inte i stora volymer.

Vård och omsorg

– De stora lyften på arbetstillfällen kommer att ligga på läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och inom vård och omsorg. Det gäller hela Östergötland, och på sätt och vis hela landet, säger Almérus. Mellan städerna i Östergötland finns det ingen större skillnad i vilka arbeten som kommer att behöva fler arbetare.